20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Concours de la Francophonie - Grèce 2015 - « Invitation au voyage… » (Επίπεδα: Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου-Πανεπιστημίου)

Concours de la Francophonie - Grèce 2015

« Invitation au voyage… »


L’Institut Français de Grèce (IFG) et le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Grèce organisent, en partenariat avec les Ambassades francophones en Grèce, un concours ouvert à tous les établissements scolaires (publics et privés) et étudiants grecs.
La remise des prix de ce concours aura lieu dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, fêtée chaque année dans le monde entier autour de la Journée internationale de la francophonie.
Cette Semaine se déroulera cette année du 12 au 18 mars 2015.
Nous vous proposons de travailler sur le thème du voyage en Grèce, en France et dans tous les pays francophones du monde !
Pour découvrir sujets et modalités de cette année, reportez-vous aux dossiers ci-dessous selon le niveau de vos classes :


Sujet du concours au niveau primaire

« INVITATION AU VOYAGE » INVITATION EN GRÈCE !

SUJET COMPLET | FICHE INSCRIPTION
Consigne
Vous réaliserez un document d’information à destination d’une classe d’enfants français de votre âge, qui vient faire un séjour dans votre ville / village / région.
Écrivez, racontez, prévenez de ce qu’il faut faire - et ne pas faire ! - : vous devez donner toutes les informations nécessaires pour que vos jeunes camarades profitent pleinement de leur séjour et repartent avec de nouvelles connaissances sur votre pays.
Qu’est ce qu’ils imaginent de la Grèce ? Pourrez-vous les surprendre ? Un mini-glossaire des mots indispensables leur serait-il utile ?
La production sera collective et comprendra au moins trois des 10 mots de l’édition 2015 qui invitent au voyage :
Amalgame (arabe), Bravo (italien), Cibler (de cible, alémanique suisse), Grigri (utilisé en Afrique et dans les Antilles), Inuit (inuktitut), Kermesse (flamand), Kitsch (allemand), Sérendipité (anglais), Wiki (hawaïen), Zénitude (de zen, japonais).
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=54733
La forme de la production est libre

Sujet du concours au niveau collège

« INVITATION AU VOYAGE »  - SÉJOURS A THÈME EN GRÈCE !

SUJET COMPLET | FICHE INSCRIPTION
Consigne
Vous préparez une campagne de promotion de voyage scolaires à thème en Grèce destinée à être utilisée dans les collèges en France.
Votre message doit promouvoir des séjours à thèmes qui mettent en valeur les richesses de votre région / pays.

Exemples :
-    séjour biodiversité dans le Péloponnèse,
-    séjour découverte de la faune maritime du Dodécanèse,
-    itinéraire mythologie dans les arts,
-    séjour gastronomique avec fabrication huile d’olive, etc…

La production sera collective et comprendra au moins cinq des 10 mots de l’édition 2015  qui invitent au voyage :
Amalgame (arabe), Bravo (italien), Cibler (de cible, alémanique suisse), Grigri (utilisé en Afrique et dans les Antilles), Inuit (inuktitut), Kermesse (flamand), Kitsch (allemand), Sérendipité (anglais), Wiki (hawaïen), Zénitude (de zen, japonais).
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=54733

Sujet du concours au niveau lycée et université

« INVITATION AU VOYAGE » -  SÉJOURS A THÈME EN PAYS FRANCOPHONE OU EN FRANCE

SUJET COMPLET | FICHE INSCRIPTION
Consigne
Vous élaborez une campagne de promotion de séjours en France ou dans un pays francophone pour des lycéens et étudiants grecs.
 Préparez des séjours/itinéraires à thèmes, exemples :
-       parcours littérature francophone,
-       itinéraire gastronomique,
-       sciences et technologies,
-       musées francophones,
-       agriculture biologique,
-       route des festivals, etc…-. et concevez un document d’information attrayant.
 La production sera individuelle ou collective et devra être bilingue – français/grec.
Elle comprendra les 10 mots de l’édition 2015  qui invitent au voyage : Amalgame (arabe), Bravo (italien), Cibler (de cible, alémanique suisse), Grigri (utilisé en Afrique et dans les Antilles), Inuit (inuktitut), Kermesse (flamand), Kitsch (allemand), Sérendipité (anglais), Wiki (hawaïen), Zénitude (de zen, japonais).
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=54733

RESSOURCES DISPONIBLES PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVE MERLIER

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Η κυρία Elisabeth GAY, νέα Ακόλουθος επιστηµονικής & πανεπιστηµιακής συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας

Η κα  Elisabeth  GAY,  είναι η νέα αΑκόλουθος επιστηµονικής  &  πανεπιστηµιακής συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας.

Ανώτατος  στέλεχος  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση,  η  κα Elisabeth  Gay,  ήταν  στο  παρελθόν  Ακόλουθος επιστηµονικής  &  πανεπιστηµιακής  συνεργασίας  στη Γαλλική  Πρεσβεία  του  Ραµπάτ  (Μαρόκο)  και  ύστερα ∆ιευθύντρια  της  Αειφόρου  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας Aquitaine.
Ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η  Σεπτεµβρίου και είναι στη  διάθεση  της  επιστηµονικής  και  πανεπιστηµιακής κοινότητας της Ελλάδας.

Στοιχεία επικοινωνίας: 210 33 98 662 ή egay@ifa.gr

Fomum mondial de la langue française (Liège, du 20 au 23 juillet 2015)

Πληροφορίες

La deuxième édition du Forum mondial de la langue française aura lieu du 20 au 23 juillet 2015 à Liège, en Belgique.Αποστολή

L’objectif du Forum est notamment de mettre en évidence à la fois le caractère mondial de la langue française et son inscription dans des réalités et des pratiques modernes auxquelles les populations, notamment les plus jeunes, trouvent intérêt et plaisir, en étant convaincues de l’utilité voire de la nécessité d’y recourir.

Ce Forum devrait mobiliser un large public jusqu’alors peu sensibilisé aux questions linguistiques en dévoilant les implications de l’usage de la langue française dans les moments privilégiés de la vie des citoyens.

La deuxième édition du Forum mondial de la langue française est une initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui sera mise en œuvre en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'événement aura lieu du 20 au 23 juillet 2015 dans la ville de Liège.

Γενικές Πληροφορίες

Merci de participer à cette discussion sur le Forum mondial de la langue française. Nous nous efforçons de maintenir un environnement de discussion qui favorise la libre expression, tout en maintenant un certain de niveau de décorum. Dans cette perspective, nous nous réservons le droit de supprimer un ou tous commentaires basés sur les critères suivants.

http://www.forumfrancophonie.org/

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique éditoriale sur les médias sociaux à cette adresse : http://www.forumfrancophonie2012.org/documents/politique_fmlf_ms.pdf

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Appel à candidatures pour une bourse de doctorat en sociolinguistique (Date limite: 15 septembre 2014)

Appel à candidatures pour une bourse de doctorat en sociolinguistique

Centre de recherche Valibel – Variation et Discours et de l’Institut Langage & Communication de l’Université de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique)

Date limite: 15 septembre 2014Dans le cadre d’un projet de recherche intitulé « Normes et capital linguistiques en Belgique francophone » (v. descriptif ci-dessous), une bourse de recherche doctorale de quatre ans (deux ans renouvelable une fois) est offerte au sein du Centre de recherche Valibel – Variation et Discours et de l’Institut Langage & Communication de l’Université de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique).

Fonction

La/le canditat(e) retenu(e) :
- collaborera à la recherche « Normes et capital linguistiques en Belgique francophone » (voir descriptif en annexe), participera au recueil de données prévu par ce projet de recherche au travers d’approches tant quantitatives que qualitatives.
- réalisera une thèse de doctorat sous la direction des professeurs Philippe Hambye et Michel Francard, en lien avec la thématique de ce projet,
- suivra obligatoirement une formation doctorale de 60 crédits,
- participera aux activités scientifiques du Centre de recherche Valibel – Variation et Discours (http://www.uclouvain.be/valibel) et de l’Institut Langage & Communication (http://www.uclouvain.be/ilc.html) de l’UCL,

Profil

- Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire de second cycle (niveau master) en langues et lettres, linguistique, sciences du langage ou équivalent. Une spécialisation en sociolinguistique et/ou en analyse de discours est un atout.
- Ils doivent pouvoir faire état de bons résultats académiques et être capables de démontrer qu’ils disposent des compétences et de l’intérêt nécessaires pour mener à bien une recherche doctorale en relation avec le projet susmentionné.
- Les candidats doivent avoir une très bonne maitrise de la communication orale et écrite en français. Ils doivent pouvoir lire les publications scientifiques en anglais.

Montant de la bourse et conditions

La bourse octroyée constitue une bourse défiscalisée offrant au chercheur un revenu net d’environ 1800 euros par mois, avec une couverture en matière de sécurité sociale. Le chercheur sélectionné bénéficiera en outre de frais de fonctionnement (1500 euros par an).

Procédure de candidature

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature par courriel uniquement, à l’adresse philippe.hambye@uclouvain.be pour le 15 septembre 2014 au plus tard (l’appel pouvant être prolongé si aucun candidat n’est retenu).

Les dossiers doivent comprendre :
- un CV actualisé,
- une copie du diplôme de 2e cycle ou de l’attestation de réussite (à ce stade elle ne doit pas être certifiée conforme) et des relevés de notes des années d’études de 2e cycle,
- une copie du mémoire ou d’un travail réalisé dans le cadre de ce diplôme de 2e cycle,
- une lettre de motivation ainsi qu’un texte bref (environ 1000-1500 mots) décrivant la façon dont le candidat se situe par rapport à la problématique du projet (comment en perçoit-il les enjeux ? comment le projet s’articule-t-il avec ses intérêts de recherche antérieurs ?, etc.),
- une ou deux lettres de recommandation qui seront directement envoyées par leurs auteurs à l’adresse de contact (philippe.hambye@uclouvain.be)
.

Les candidats retenus sur base de leur dossier écrit seront invités pour un entretien.

Tous les candidats seront avertis dès que possible de la suite donnée à leur dossier.

Contact

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Philippe Hambye
philippe.hambye@uclouvain.be
Centre de recherches Valibel – Discours et Variation
Collège Erasme
Place B. Pascal, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
http://www.uclouvain.be/philippe.hambye
Tél.: 00 32 10 47 49 43
https://uclouvain.academia.edu/PhilippeHambye
Normes et capital linguistiques en Belgique francophone

Résumé du projet

De nombreux travaux sociolinguistiques ont observé un décalage chez les francophones entre, d’une  part, une définition abstraite de ce qui est correct sur le plan de la langue – définition qui continue notamment  à  renvoyer  au  mythique  français  de  Paris  –,  et  d’autre  part,  une  appréciation  des pratiques effectives dans l’espace social – qui les conduit à envisager une pluralité de normes. Dans le même sens, les attitudes des francophones par rapport à la variation du français ont connu une évolution  significative  et  témoignent  d’une  plus  grande  ouverture  aux  particularités  linguistiques (surtout  lexicales)  des  différentes  aires  francophones,  mais  elles  continuent  de  s’articuler  autour d’une vision « essentialiste » de la langue : le français ne serait pas ce qu’en font les locuteurs, mais il aurait une essence propre qu’il s’agirait de respecter ; cette essentialisation expliquant notamment les  résistances  vis‐à‐vis  des  projets  d’aménagement  linguistique  (ex.  réforme  orthographique, féminisation des noms de métiers).

L’objectif  principal  de  ce  projet  est  d’approfondir  ces  recherches  à  partir  de  l’hypothèse  de  travail suivante : si les locuteurs francophones acceptent d’envisager une pluralité de normes, ils continuent de  considérer  que  la  légitimité  de  celles‐ci  provient  de  la  langue  elle‐même  et  non  de  processus sociaux ;  ce  faisant,  leur  discours  sur  la  norme  linguistique  contribue  à  la  naturalisation  des hiérarchies  sociales  et  à  la  légitimation  des  inégalités  qui  en  découlent.  Afin  de  mettre  cette hypothèse à l’épreuve, et compte tenu de l’absence d’enquête sociolinguistique de grande envergure sur  les  normes  linguistiques  des  Belges  francophones  depuis  une  vingtaine  d’années,  le  projet tentera de répondre aux questions de recherche suivantes :
‐ Comment les francophones de Belgique définissent‐ils aujourd’hui les hiérarchies entre langues et variétés  de  langue  Qu’est‐ce qui peut  constituer  aujourd’hui  à  leurs  yeux  un  capital  linguistique ? Quels sont les critères qui leur permettent de caractériser les pratiques linguistiques légitimes ?
‐ Comment fondent‐ils la légitimité des hiérarchies qu’ils établissent entre les usages linguistiques ? Comment le discours contribue‐t‐il à construire ces hiérarchies comme évidentes ? Quelles sont les sources  de  définition  de  la  légitimité  linguistique  identifiées  par  les  locuteurs :  sur  quelles « autorités » s’appuient‐ils pour fonder leurs discours et leurs jugements ?
‐ Quel est le rapport entre le discours sur les normes et les jugements de normativité formulés face à des  pratiques  linguistiques  effectives ?  Ce  discours  laisse‐t‐il  apparaître  des  « lieux  communs »  qui sont  en  contradiction  les  uns  avec  les  autres  ou  qui  sont  en  porte‐à‐faux  par  rapport  aux  critères d’évaluation mobilisés dans les jugements effectifs ? 

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδήλωση της ΑΜΟΡΑ για τον Albert Camus και τον Romain Garry (Γαλλικό Ινστιτούτο, Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014)


Association des Membres dans l’Ordre des Palmes Académiques
Section hellénique
www.amopahellas.gr

Samedi 18 octobre à 10.00 à l’auditorium de l’IFG


Pourquoi Albert Camus et Romain Garry ensemble ?

Deux auteurs qui marquent, le premier la première moitié du XXe, le deuxième la deuxième partie.
Proposer « La Peste » d’une part et « La Vie Devant Soi » de l’autre c’est sensibiliser l’opinion publique actuelle de ces messages intemporels de lutte permanente pour servir l’humanité dans un esprit de solidarité, ce dernier étant la caractéristique des valeurs que la francophonie promeut. « Servir et partager », tel est l’emblème de l’AMOPA qui, en collaboration étroite avec l’IFG, vous propose une année littéraire avec des invités d’envergure internationale.
Intervenants :
- Franck Planeille, Président de la Société des études camusiennes,
- Denis Labouret, Professeur à la Sorbonne
 En présence du Professeur Olivier Soutet

Inscription auprès du Service des Examens : Catherine Spiliopoulou : 210 33 98 635
de 09.00-15.00

Frais d’inscription : 10 €

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

APPEL À CANDIDATURES - Université du Luxembourg - Assistant-chercheur (M/F) en sémiotique : sémiolinguistique ou sémiotique des arts et des médias (M/F)

L’Université du Luxembourg recrute pour l’Unité de Recherche IPSE au sein de la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation
Assistant-chercheur (M/F) en sémiotique : sémiolinguistique ou sémiotique des arts et des médias (M/F)
 


Date limite :  20 août 2014

Mission
L’assistant-chercheur doit réaliser un projet de recherche en sémiolinguistique ou en sémiotique des arts et des pratiques médiatiques sous la direction du Pr Dr Marion Colas-Blaise. Par ailleurs, il/elle participera activement aux activités de l’Institut d’Eudes Romanes, Médias et Arts au niveau scientifique (organisation de colloques, congrès, séminaires).
L’assistant-chercheur pourra dispenser un enseignement (charge limitée à définir) en sémiotique et/ou en sémiolinguistique dans la formation « Études françaises » (Bachelor en Cultures européennes) ou dans le Master en « Culture et médias dans un espace multilingue » (prévu pour septembre 2015).

Profil


  • Titulaire d’une thèse de doctorat attestant une connaissance approfondie de la théorie sémiotique ou une spécialisation dans l’étude d’un objet artistique ou médiatique (photographie, cinéma, peinture, nouveaux médias, image scientifique…).
  • La langue d’enseignement sera le français. Il est requis une bonne connaissance d’une deuxième langue (allemand ou anglais). La connaissance au moins passive d’une troisième langue (allemand, anglais ou autre) sera considérée comme un atout. 
  • Connaissance des outils informatiques
  • Dispositions à travailler en équipe et en interdisciplinarité.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Pr Dr Marion Colas-Blaise
marion.colas@uni.lu
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de s’inscrire sur le site de l’université.  Leur dossier de candidature comprendra :
  • un projet de recherche d’environ cinq pages (avec une bibliographie)
  • une lettre de motivation
  • un curriculum vitae détaillé
  • copie des diplômes obtenus
Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à une audition en septembre.
Toutes les candidatures sont traitées de manière strictement confidentielle.
L’Université de Luxembourg est un employeur qui assure l’égalité des chances.

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

"Dessins du Monde" - concours francophone

Organisé par l'Association "Les Rencontres de la Francophonie"


Le concours s'adresse à des enfants ou adolescents de 8 à 15 ans dont le Français est la langue maternelle, la langue de communication ou la langue d'apprentissage.

Produisez une œuvre artistique collective (dessin - peinture - collage... / sur un papier dessin épais, de 50 cm par 60 cm, au maximum) accompagnée de 5 mots en français ou d'un petit texte ou d'un poème écrits par les élèves ou les enfants et qui soient en lien avec l'illustration, qui symbolisera leur représentation de la langue française ou de la France.

Envoyez votre production avant le 15 janvier 2015 à l'adresse suivante :

"Les Rencontres de la Francophonie"
17 rue Jean Richepin
63000 Clermont-Ferrand - FRANCE