20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας

Κατά τη 10η Σύνοδο Κορυφής στο Ουαγκαντούγκου της Μπουργκίνα Φάσο, στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2004, η Ελλάδα έγινε ομόφωνα δεκτή στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, ως συνδεδεμένο μέλος.

Η απόφαση της Ελλάδος για την ένταξή της στη Γαλλοφωνία υπαγορεύθηκε από την εκτίμηση της δυνατότητας πρόσβασης σε ένα σημαντικό forum με κοινή γλώσσα – τα γαλλικά – και έναν χώρο κοινών αξιών και αλληλεγγύης, του οποίου βασικά στοιχεία και στόχοι είναι η προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η υποστήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής διαφορετικότητας. Ακόμα και η επιβίωση των εθνικών πολιτισμών στηρίζεται εν πολλοίς στη διαφύλαξη αυτών των αρχών.

Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Γαλλοφωνίας, κατά τη διάρκεια της 11ης Συνόδου Κορυφής στο Βουκουρέστι, στις 28-29 Νοεμβρίου 2006.

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας περιλαμβάνει συνολικά 63 κράτη (συνεχώς διευρυνόμενος) και από τις πέντε ηπείρους, ενώ το θεσμικό του πλαίσιο αποτελείται από τους πολιτικούς θεσμούς και από τους φορείς.

Πηγή: Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου