20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Διεθνές συνέδριο: L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES DE SPÉCIALITÉ ET L’APPORT DU TAL 19 septembre 2014 à l’Université Politehnica de Bucarest (Roumanie)

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES DE SPÉCIALITÉ ET L’APPORT DU TAL

19 septembre 2014 à l’Université Politehnica de Bucarest (Roumanie)

Date limite: 30 juin 2014L’Université Politehnica de Bucarest, l’Université technique de Moldavie l’Université Stendhal de Grenoble, l’Université de Tirana, La nouvelle Université Bulgare vous invitent à prendre part aux travaux du colloque international «L’enseignement des langues de spécialité et l’APPORT DU TAL» organisé dans le cadre du projet de l’AUF « Pour le renforcement de la recherche en vue du développement des formations francophones niveau master - La Plateforme du français technique et des technologies de la langue », qui se tiendra le 19 septembre 2014 à Bucarest à l’Université Politehnica de Bucarest, Bucarest, Roumanie.

Les langues de spécialité soulèvent pour les enseignants et les apprenants de multiples défis. Se présentant non pas comme variétés autonomes de langues mais plutôt comme sous-ensembles de la langue naturelle avec des traits distinctifs surtout au niveau terminologique se refusant ainsi que le montrait Lerat (1997 : 2) à une définition linguistique car « aucune théorie linguistique, quelle qu’elle soit, n’a jamais isolé le fonctionnement des langues spécialisées de celui des langues naturelles en général », les langues de spécialité posent néanmoins de multiples problèmes pédagogiques. Une première spécificité est donnée par le fait qu’elles ne représentent pas le savoir mais le construisent. En même temps le discours spécialisé opère des choix génériques et se caractérise par une construction spécifique de la référence. Son assomption par l’énonciateur se fait en vertu de protocoles partagés par la communauté scientifique dans le respect d’une position épistémique commune et en se fondant sur des arguments d’autorité.

Du point de vue sémantique les termes, unités lexicales fonctionnant dans les textes de spécialité (Kocourek 1982:77) posent le problème de leur construction pouvant changer de sens d’un domaine à
l’autre, présentant des contraintes sélectives spécifiques.

Au niveau de la traduction une bonne connaissance du domaine de spécialité est le principal écueil avec ses corollaires : qui est mieux placé pour la réussir le spécialiste du domaine ou le spécialiste en langues avec une formation spécialisée renforcée ?
Du point de vue de la didactique des langues leur enseignement doit être contextualisé afin de former chez l’apprenant ces compétences linguistiques et langagières lui permettant de réaliser avec succès la communication spécialisée.

Le TAL (Traitement Automatique des Langues) et les instruments basés sur le TAL représentent une aide importante tant au niveau de l’apprentissage et du perfectionnement de la langue qu’au niveau de l’analyse des textes de spécialité permettant de traiter de corpus importants et d’interroger de manière fiable les particularités discursives telles la construction de la référence, la cohésion, la position épistémologique de l’énonciateur ou le fonctionnement de la terminologie.

Les travaux seront organisés autour de trois axes thématiques
1. Analyse des discours spécialisés
2. Didactique des langues de spécialité et traduction spécialisée
3. TAL et enseignement des langues : méthodologie, apports et limites

Le colloque donnera lieu à la publication de ses actes.

Organisation

- Le colloque sera organisé à Bucarest le 19 septembre 2014, Université Politehnica de Bucarest, bâtiment du Rectorat, 313 Splaiul Independentei, sect. 6
- Les organisateurs fourniront aux participants toutes les informations nécessaires concernant le déplacement et l’hébergement
- Un nombre limité de places gratuites sera mis à disposition des participants dans la résidence de l’UPB en chambre double avec salle de bains, connexion Internet, TV, réfrigérateur
- N’hésitez pas à contacter les organisateurs si vous avez des questions.
- Langue de travail : français
 
Calendrier

-30 Juin 2014 : envoi de la proposition d’article sous forme d’un résumé d’environ 350-400 mots en français à l’adresse Victoria BOBICEV <victoria.bobichev@rol.md> et Mirela Sanda SALVAN
<mirelasalvan@gmail.com> La proposition doit être accompagnée des noms, affiliations et adresses e-mail de tous les auteurs.
- 15 juillet 2014 : notification des résultats
- 15 septembre 2014 : soumission de la première variante de l’article
- 10 octobre 2014 : soumission de la variante définitive de l’article
 
Contacts
 
Victoria BOBICEV <victoria.bobichev@rol.md>
Roxana Anca TROFIN<roxanaanca.trofin@yahoo.com>
Mirela Sanda Salvan<mirelasalvan@gmail.com>
Comité scientifique
Georges ANTONIADIS Université Stendhal de Grenoble
Victoria BOBICEV Université Technique de Moldavie
Raisa BOTNARU Université Technique de Moldavie
Liviu CARCEA Université Technique de Moldavie
Anca COSACEANU Université de Bucarest
Lorena DEDJA Université de Tirana
Esmeralda Kromidha Université de Tirana
Andromaqi HALOCI Université de Tirana
Matthieu QUIGNARD, CNRS, Université Lyon
Maria Ana OPRESCU Académie d’Études Économiques de Bucarest
Maria Stambolieva Nouvelle Université Bulgare de Sofia
Roxana Anca TROFIN Université Politehnica de Bucarest

Comité d’organisation

Victoria BOBICEV
Cristina MUNTEANU-BANATEANU
Mirela Sanda SALVAN
Roxana Anca TROFIN

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Πρόγραµµα υποστήριξης του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας, µε σκοπό την κατάρτιση κοινών γαλλο-ελληνικών προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus +

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015, Κοινά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας της Γαλλίας και η Γαλλική Πρεσβεία  προτείνουν ένα πρόγραµµα υποστήριξης για την ανάπτυξη κοινών ελληνογαλλικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε συνεργασία µε άλλους εταίρους, µε σκοπό την προετοιµασία και την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus + (Προκήρυξη Erasmus+ "Joint Master Degrees" 2015).

Οι προτάσεις θα υποβληθούν µέχρι τις 15 Ιουνίου 2014, τελευταία προθεσµία.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τα γαλλικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τα ελληνικά Ιδρύµατα, και θα κατατεθούν στη γαλλική αρχή σύµφωνα µε την ακόλουθη προκήρυξη:
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid78685/soutien-a-des-participationsconjointes-franco-helleniques-au-sein-d-erasmus.html

Οι 5 ή 6 προτάσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν ένα ποσό ύψους µέχρι 5000 € ανά πρόταση που προορίζεται για την προετοιµασία της υποψηφιότητάς τους στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015 Erasmus+, η οποία θα δηµοσιευθεί στο τέλος του 2014.

Η διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου των προτάσεων που θα έχουν εγκριθεί θα ανέρχεται στους 9 µήνες.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Siegfried Martin-Diaz, Ακόλουθος επιστηµονικής & πανεπιστηµιακής συνεργασίας
E-mail: smartin-diaz@ifa.gr, Τηλ. +30 210 33 98 662