20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Εκδήλωση: "Μεταφράζοντας το Ημερολόγιο του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ. Εμπειρίες, δυσκολίες, λύσεις..."

Εκδήλωση: 15-5-2-1017, ώρα 12:00, Κτήριο Ασκληπιός, Αίθουσα Α3

"Μεταφράζοντας το Ημερολόγιο του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ. Εμπειρίες, δυσκολίες, λύσεις..."
 

Συμμετέχουν: οι κ.κ. Λεωνίδας Κόλλας, Θόδωρος Μεταλληνός και Μιχάλης Πολίτης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης σκοπεύουμε να μεταφέρουμε στους φοιτητές του ΤΞΓΜΔ, και σε όποιον άλλο επιθυμεί τις εμπειρίες μας από τη μετάφραση του Ημερολογίου του Στρατάρχη Σούλενμπουρκ, στο οποίο περιγράφει την πολιορκία της Πόλης της Κέρκυρας του 1716 από τους Οθωμανούς.

Η μεγαλύτερη δυσκολία συνίστατο στο ότι έπρεπε να μεταφράσουμε στα Ελληνικά κείμενο που είχε γραφτεί από Γερμανό ανώτατο στρατιωτικό σε Γαλλικά του 18ου αιώνα...

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Appel à contributions: DU CONCEPT DIDACTIQUE À LA STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE EN DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

DU CONCEPT DIDACTIQUE À LA STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE EN
DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
EDL n° 30
Date limite: 31 décembre 2017
 


Considérées par certains chercheurs comme disciplines rivales (Dieuzaide, 1994), la didactique et la pédagogie entretiennent des rapports complexes. Si Danielle Bailly (1997) et Michel Dabène (1990) affirment que la pédagogie est subordonnée à la didactique, les frontières ne sont pas clairement établies, même si, toutefois, la didactique représenterait le versant conceptuel, théorique, de l'acte éducatif, tandis que la pédagogie en serait le volet technique. Or, selon Joseph Rézeau (2001), les chercheur.e.s en didactique des langues étrangères ne sont pas parvenus à s'accorder sur la nature des interactions entre les deux disciplines.
Plusieurs pistes ont néanmoins été balisées. Yves Chevallard, didacticien des mathématiques, a théorisé les relations entre didactique et pédagogie en termes anthropologiques. Selon ce chercheur, il faut toujours prendre pour point de départ ce qu'il nomme le « fait didactique » (2006), c'est-à-dire le fait d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Ce « fait didactique » se structure, dans l'acte d'enseignement-apprentissage autour d'une praxéologie qui consiste, pour chaque tâche, à se réaliser grâce à une technique (manière d'accomplir la tâche), qui se justifie par une technologie (discours qui justifie “rationnellement” la technique), à son tour justifiée par une théorie.
Au-delà des présupposés théoriques, la didactique invite les enseignant.e.s et les enseignant.e.s-chercheur.e.s à questionner leur pratique d'enseignement, la finalité de leurs recherches ainsi que leur positionnement épistémologique (J.-P Narcy-Combes, 2006). Dans un secteur d'enseignement-
apprentissage des langues étrangères tel que le LANSAD, la question de la mise en relation de la didactique et de la pédagogie est centrale, dans la mesure où bon nombre d'enseignant.e.s-chercheur.e.s en langues étrangères exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur n'ont pas reçu de formation spécifique ni pour ce type d'enseignement ni pour ce public. La plupart du temps, il est davantage question d'élaboration de cours comme d'un « bricolage », ou d'un étayage théorique acquis au fil de l'expérience et de manière non-systématique. S'il est clair que la recherche en langues de spécialité s'est bien structurée au cours des trente dernières années, elle s'est orientée davantage vers l'élaboration de la langue de spécialité comme champ et objet de la linguistique appliquée que comme objet d'une réflexion didactique théorique et épistémologique. Et si les publications font aussi la part belle à des descriptions d'expériences pédagogiques ou de dispositifs, la didactique ne semble pas s'être imposée dans le domaine des langues de spécialité.
Le présent appel invite les enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s du secteur LANSAD en France et à l'étranger à s'interroger sur la manière dont didactique et pédagogie interagissent dans la pratique enseignante. Les pistes suivantes, non-exhaustives, pourront faire l'objet des contributions :

  • l'intégration d'une réflexion didactique à une pratique d'enseignement (description de dispositifs, compte rendu d'expérience, etc.) : applicationnisme ou appropriation ;
  • l'utilisation des données de la recherche dans une situation pédagogique et remontées de terrain;
  • l'accès à la didactique : entre formation initiale et expérience professionnelle ;
  • didactique institutionnelle, didactique des chercheur.e.s et enjeux pédagogiques ;
  • recherche en didactique et en pédagogie : le rôle de la recherche-action.
Les propositions de contribution peuvent se faire en français ou en anglais. Les articles (entre 6 000 et 10 000 mots) aborderont un des aspects de la problématique pour le numéro 30 de la revue Études en didactique des langues. Ils devront être adressés par courrier électronique avant le 31 décembre 2017 à edl@lairdil.fr. Le numéro paraîtra en juin 2018.