20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Υποτροφίες Vrika! Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποτροφίες Vrika!

Πρόσκληση  υποβολής  υποψηφιοτήτωνΗ  Γαλλική  Πρεσβεία  προσφέρει  υποτροφίες  για  2ο έτος  Master  (ανεξαρτήτως  επιστηµονικού πεδίου)  µε  την  υποστήριξη  του  Ιδρύµατος  Σταύρος Νιάρχος.
Πέραν  των  υποτροφιών  της  Γαλλικής  Πρεσβείας,  το πρόγραµµα προσφέρει  φέτος  υποτροφίες  από  4 γαλλικά  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα  (EAC,
EDHEC,  EURECOM  και  IÉSEG),  τα  οποία προσφέρουν  µειωµένα  δίδακτρα  για  συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών. 
Το  ερευνητικό  κέντρο  INRIA  Sophia-Antipolis,  σε συνεργασία  µε  την  Πρεσβεία,  συγχρηµατοδοτεί  για τρίτη συνεχή χρονιά, δύο υποτροφίες για µεταπτυχιακά προγράµµατα στην επιστήµη της Πληροφορικής.
Η  Air  France  προσφέρει  ένα  εισιτήριο  σε  10 υποτρόφους του προγράµµατος.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων VRIκα! για το έτος 2015/16  θα διαρκέσει µέχρι στις 15 Μαΐου 2015.

CRÉATION DU REFTIC, RÉSEAU FRANCOPHONE DE TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE

CRÉATION DU REFTIC, RÉSEAU FRANCOPHONE DE
TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE
http://reftic.francophonie.org/Le réseau francophone de traducteurs et interprètes de conférence (REFTIC) est un forum de collaboration internationale, composée de traducteurs et d’interprètes de conférence, ainsi que d’experts dans le domaine de la traduction et de l’interprétation de conférence, ayant le français dans leurs combinaisons linguistiques et exerçant au sein ou autour des organisations africaines et internationales.

Créé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce réseau est le fruit d’une concertation entre celle-ci et les organisations internationales partenaires de la Francophonie, et est né des besoins identifiés au sein de ces dernières, en termes de traducteurs et interprètes qualifiés.
Le REFTIC concerne dans un premier temps les organisations internationales basées en Afrique, et s’ouvrira progressivement aux autres continents.

Les missions du REFTIC s’articulent autour des axes suivants :
  • Répondre à la pénurie de traducteurs et interprètes qualifiés ayant le français dans leur combinaison linguistique dans les organisations internationales partenaires de l’OIF ;
  • Créer un espace d’échanges d’expériences et de mutualisation de ressources ;
  • Conduire des actions de formation de renforcement de capacités (à destination de ses membres et des futurs adhérents) et de formation de formateurs ;
  • Établir des passerelles entre centres de formation reconnus et organisations multilatérales partenaires de la Francophonie, et ainsi soutenir les jeunes diplômés francophones, dans le cadre d’un programme de mobilité, dans leurs démarches de candidature auprès de ces institutions.

Pour plus d'information : http://reftic.francophonie.org/

Il est dès à présent possible grâce au site Internet du REFTIC de s'inscrire au registre des traducteurs et interprètes ou de poser sa candidature pour une bourse d'études de l'OIF dans une formation de traducteur ou d'interprète de conférence.