20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Θεσμική συνάντηση για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου

Θεσμική συνάντηση για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, 11.00’-16.00’
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31


Το Τμήμα Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας διοργανώνει μια θεσμική συνάντηση για την ελληνο-γαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, όπου θα παρευρεθούν Έλληνες και Γάλλοι εταίροι για να συζητήσουν τα μέσα διεθνούς συνεργασίας της κάθε χώρας και να  διερευνήσουν τις πιθανές δράσεις για την προώθηση της συνεργασίας τους.
Θα διοργανωθεί για τα γραφεία σταδιοδρομίας των ελληνικών πανεπιστημίων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μια παρουσίαση του γαλλικού ανώτατου συστήματος εκπαίδευσης και των εργαλείων για την ενημέρωση καθώς και τον προσανατολισμό των φοιτητών.
Θα ακολουθήσει δεξίωση και στη συνέχεια, θα διοργανωθούν προσωπικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των γαλλικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργασίες με τα ελληνικά ιδρύματα

(προσωρινή λίστα):
Πανεπιστήμια
- Université Lyon 3
- Université Paul Valéry Montpellier 3
- Université Paris 1
Ανώτατες Σχολές Μηχανικών
- CESI
- ΗΕΙ (μέλος της Université catholique de Lille)
- Institut Mines Telecom (συγκρότηση των 6 Σχολών Mines και των 6 Σχολών του ομίλου Télécom)
Aνώτατη Σχολή Εμπορίου
- ΒΕΜ Bordeaux Management School
Σχολή Τεχνών
- EAC (Σχολή των επαγγελμάτων των τεχνών, του πολιτισμού, της επικοινωνίας και της πολυτέλειας)
Για προσωπικές συναντήσεις με τους Γάλλους πανεπιστημιακούς, εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mvoyatzi@ifa.gr
…………………………...

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Vœux du Recteur de l’AUF, M. Bernard Cerquiglini pour l’année 2013

Avec l'inauguration de son dixième Bureau régional à Rabat, la création des pôles de développement de Bruxelles et de Montréal, la tenue du XIVè Sommet de la Francophonie et le l’avancement de grands projets partenariaux, comme l’Initiative pour la Formation à Distance des Maîtres (IFADEM) et le Plan d’Enseignement Numérique en Haïti (PENDHA), l'année 2012 a été particulièrement riche pour l'AUF.

L'année 2013 le sera encore davantage. La formation, la recherche, la gouvernance et le rayonnement de la Francophonie universitaire nous inviteront à plus de concertation, de coopération et d’action. J’espère vivement que cette année sera plus que jamais celle de la mobilisation, de l'engagement et de la solidarité associative en faveur d'un progrès commun, celui des savoirs francophones. Un progrès qui bénéficiera d’une stratégie encore plus efficace et cohérente, fondée sur la déconcentration au plus près des besoins du terrain, et sur une programmation par projets concrète et évaluable.

À quelques mois de notre Assemblée générale qui se tiendra en mai à São Paulo au Brésil, l'AUF est déterminée à poursuivre ses efforts pour mener la formation et la recherche francophones vers la qualité et la reconnaissance internationales.

A chacune et à chacun, je formule des vœux très chaleureux de santé, de bonheur personnel et de réussite professionnelle.

Bernard Cerquiglini

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Συνέδριο: MÉDIATION ET RÉCEPTION DANS L’ESPACE CULTUREL FRANCO-HELLÉNIQUE

Colloque International, Université d’Athènes, Faculté des Lettres, 13-15 décembre 2013
Date limite : 31 mars 2013Le Département de Langue et Littérature françaises de l’Université d’Athènes organise avec la participation du Département de Langue et Littérature françaises de l’Université Aristote de Thessalonique, du Département de Langues étrangères, de Traduction et d’Interprétation de l’Université Ionienne et du Département d’Études françaises et de Langues vivantes de l’Université de Chypre, le Colloque International:


Médiation et réception dans l’espace culturel franco-hellénique

Le Colloque se tiendra du 13 au 15 décembre 2013 à la Faculté des Lettres, (Panepistimioupolis, Zografou).

Axes du colloque
Le colloque se propose de réfléchir sur les échanges interculturels franco-helléniques notamment depuis le
19e siècle et jusqu’à nos jours et plus précisément de :
  • S’interroger sur la complexité des transferts culturels et artistiques, la réception des oeuvres et des courants littéraires, sur les processus de connaissance des oeuvres, sur les stratégies médiatrices de l’approche des mentalités et des mouvements des idées, tout en tenant compte des particularités identitaires et du facteur de l’altérité.
  • Procéder à une approche critique de l’héritage grec dans la production littéraire française, des sources d’inspiration et des modèles de référence.
  • Se pencher sur l’oeuvre des auteurs francophones grecs.
  • Suivre l’évolution de l’activité traduisante dans l’espace franco-hellénique et cerner le rôle de la traduction dans tous les domaines de la « vie de l’esprit ».
  • Envisager la présence, la place et le statut du français en Grèce et étudier, de manière diachronique et synchronique, son enseignement dans les différents types et niveaux d’enseignement.
  • Examiner les collaborations et partenariats franco-helléniques multiformes.
Les langues officielles du colloque seront le grec et le français. Les communications seront de 20 minutes et
les actes seront publiés.

Merci d’adresser une proposition d’environ 350 mots, accompagnée d’un court CV de 150 mots maximum et de vos coordonnées avant le 31 mars 2013, à l’adresse suivante:
colloqueathenes2013@gmail.com
 
Date d’acceptation des communications : fin mai 2013.
Adresse postale : 
Université d’Athènes
Département de Langue et Littérature Françaises
Panepistimioupolis
157 84 Zografou
Grèce

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Accès aux revues médicales John Libbey eurotext dans les universités membres de l'AUF

L'Agence Universitaire de la Francophonie et l'éditeur John Libbey Eurotext se sont associés pour permettre aux établissements membres au Sud avec spécialisation médicale d'accéder gratuitement en ligne, pendant un an à 21 revues scientifiques spécialisées en médecine.

Les revues médicales JLE :
John Libbey

De la médecine interne à l'agronomie, des maladies vasculaires à la médecine tropicale, de la gastro-entérologie à l'économie de la santé… 27 revues, toutes de facture scientifique ou médicale, figurent aujourd'hui au catalogue des Editions John Libbey Eurotext.
Des journaux aux normes de l'édition scientifique de qualité principalement axées sur l'actualisation des connaissances et la formation de haut niveau, ces revues publient en priorité des articles de synthèse et répondent aux critères de l'édition scientifique internationale.
Toutes les revues JLE sont dirigées par un rédacteur en chef assisté d’un comité de rédaction constitué des meilleurs spécialistes du domaine concerné, véritables acteurs des progrès de la recherche et de la médecine d'aujourd'hui. Tous les articles sont soumis à au moins deux relecteurs pour expertise avant leur acceptation ou non par le comité de rédaction.

Pour plus d'information
Gilles d'EGGIS Agence universitaire de la francophonie
gilles.deggis@auf.org

Πηγή:  http://www.auf.org/actualites/acces-aux-revues-medicales-john-libbey-eurotext-da/

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Appel à communications « Journée du français : De la genèse de la langue à Internet »


Date limite : 15 janvier 2013

Vendredi 3 mai 2013
Taylorian Institution (Oxford)
Conférenciers pléniers: Alain Bentolila (Université Paris 5) et Patrick Charaudeau (Université Paris 13 - CNRS).
Thèmes : - Description du français (phonologie, morphosyntaxe, lexique, sociolinguistique) à la radio, dans le théâtre, le cinéma, la littérature et la chanson française
 - Variation régionale et diachronique du français
 - Français non-hexagonal, sociolectes, dialectes
 - Le français d’Internet et sa place au niveau international
 Ce congrès pluridisciplinaire a pour but de réunir des chercheurs s’intéressant à la langue française sous toutes ses formes et dans toutes ses représentations à la télévision, la radio, le cinéma ou dans la littérature. Les intervenants pourront notamment traiter du français à travers sa grammaire, son vocabulaire. Les interventions peuvent également analyser les champs didactiques du français langue étrangère et l’utilisation des nouvelles technologies dans la salle de classe.

Soumission des propositions de communication
Les propositions de communication (20 minutes avec 10 minutes de discussions) devront nous parvenir avant le 15 janvier 2013 sous la forme d'un résumé d'une page, accompagné de l’affiliation et des coordonnées complètes de l’auteur. Elles sont à adresser sous forme électronique à : michael.abecassis@modern-languages.oxford.ac.uk (qui transmettra au comité scientifique).

Le comité scientifique vous enverra sa réponse avant le 25 mars 2013.
Informations pratiques
La langue du colloque sera le français ou l’anglais au choix des participants.
Organisateurs et co-organisateurs : Michaël Abecassis (Université d’Oxford) , Hannah Grayson (Université de Warwick), Gudrun Ledegen (Université de Rennes 2)