20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

5 Ιουνίου 2015, στις 19:30 Διάλεξη με θέμα: "Ψυχανάλυση και εφηβεία"

 
 
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, 19.30
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος


Η σχέση της ψυχανάλυσης µε την εφηβεία εγγράφεται στο πεδίο της γενικότερης εξέλιξης των ψυχαναλυτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών ιδεών και σηµαδεύεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
χώρας.
Το χρονικό της πολύπλευρης αυτής σχέσης, τα κλινικά και θεωρητικά της ορόσηµα, θα διερευνηθούν και θα συζητηθούν σε αυτή τη διάλεξη/ συζήτηση. Πώς τελικά τοποθετείται ο ψυχαναλυτής απέναντι στον έφηβο και ποια η ανταπόκριση του εφήβου;

Οµιλητής: Philippe Gutton, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Denis-Diderot, ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού
Adolescence

.
Σχολιασµός: Γεράσιµος Στεφανάτος, ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της γαλλικής ψυχαναλυτικής εταιρείας Quatrième Groupe  O.P.L.F.

Συντονιστής: Πέτρος Κεφάλας, Κλινικός ψυχολόγος στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής- Μονάδα εφήβων.
Οργάνωση: Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Μελέτης της Εφηβείας
Ένηβος, εκδόσεις της Εστίας.
Ταυτόχρονη µετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS "Espace, mémoire et savoirs dans la fiction d’Ananda Devi", Date limite: 6 juin 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS

Espace, mémoire et savoirs dans la fiction d’Ananda Devi
Appel à contribution pour le hors-série n° 3 de la revue Mosaïques

Date limite: 6 juin 2015

Ananda Devi occupe une place de choix dans le champ littéraire francophone. Saluée par la critique dès ses tout premiers textes, elle a depuis confirmé son talent à travers une œuvre abondante et pluri-générique, qui se fonde sur une écriture « intimiste » et « engagée » (Issur, 2012), à la fois douce et violente. La qualité et le nombre de prix engrangés, la consécration éditoriale depuis 2006 avec l’entrée dans la prestigieuse collection « Blanche » de chez Gallimard, la qualité et le nombre de plus en plus croissant des études universitaires qui lui sont consacrées témoignent d’une œuvre de grande amplitude et digne d’intérêt. D’un livre à un autre, l’art de Devi s’affirme comme un regard spécifique sur le monde et sur les hommes. Son sens aigu d’observation et sa capacité à saisir des destins improbables confèrent à sa poétique un cachet particulier. En rupture avec les conventions, dépouillée de boursoufflures et de surenchère rhétorique, cette écriture extrait de la langue toutes les sonorités dont elle est capable, toutes ces « possibilités émotives » (Italo Calvino, 1989), ce qu’elle peut évoquer de sensations, pour capter la variété du monde et restituer des discours intimes, des mémoires mal enfouies ou boudées, des espaces interdits, des savoirs mineurs ou minorés qui resteraient dans l’anonymat. Cette écriture s’enracine profondément dans le terreau africain, notamment mauricien, et se caractérise mêmement par une force d’arrachement phénoménale pour se hisser au niveau de l’universel et traiter des problématiques touchant à l’humanité entière. Espaces, mémoires, savoirs, langues et codes locaux et globaux interagissent pour donner lieu à une œuvre ouverte qui, pour se construire, explore diverses spatialités, temporalités, épistémès, dont l’épaisseur symbolique n’a pas encore été suffisamment questionnée.
S’écartant provisoirement des problématiques usuellement débattues sur l’œuvre de Devi, ce numéro hors-série de la revue transdisciplinaire Mosaïques veut explorer son univers de fiction et rendre hommage à cette auteure prodigieuse, en s’efforçant d’appliquer à son écriture fusionnelle des genres, langues, registres, voies/voix, et codes, etc. un regard attentif à la prolifération des espaces et des savoirs, ainsi qu’à la permanence des questions mémorielles.

Les propositions, en français et d’une longueur maximale de 300 mots au plus, accompagnées d’une bibliographie indicative et d’une brève présentation de l’auteur, suivront les axes non-exhaustifs ci-dessous et seront adressées à : Jean Claude Abada Medjo (jccarka@yahoo.fr), Tél. (+237675651820) et Kumari Issur (kumari@uom.ac.mu), tél. (+23057833837)

Axes possibles

L’inspiration spatiale
L’histoire et la mémoire
Les savoirs du texte
Utopie, dystopie, uchronie
Les fictions du moi
Le mélange des genres
Le brassage des cultures
Le métissage des langues
Le mélange des registres
La polyphonie et l’intertextualité
La circulation entre les arts
La présence des médias
L’hybridité et l’identité
Le corps-mémoire, l’érotisme
Le désir et le plaisir (du texte)

Calendrier à retenir :
Propositions de contribution le 6 juin 2015
Avis d’acceptation ou de refus : 15 juin 2015
Réception des contributions définitives : 15 septembre 2015
Parution du hors-série : décembre 2015.