20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Appel à candidatures : recrutement du recteur de l’AUFAppel à candidatures : le poste de recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie est vacant à compter du 7 décembre 2015

Conformément à l’article 2.6 des statuts de l’AUF, « le recteur est le directeur exécutif de l’AUF. À ce titre, notamment :

 • Il est l’ordonnateur principal des recettes et des dépenses ; il présente chaque année un projet de budget au conseil d’administration et soumet à son approbation les comptes de l’année précédente et un rapport annuel d’activité. Il entreprend toutes les démarches requises pour la collecte de fonds, notamment via le fonds de dotation de l'AUF, et en rend compte au conseil d'administration.
 • Il recrute, dirige et gère les personnels propres de l’Agence.
 • Il met en œuvre l'ensemble des orientations et des programmes de l'AUF. Il approuve et met en œuvre les contrats confiés à l’AUF. Il rend compte de l'ensemble de ces activités à chaque réunion du conseil d’administration. »

Chaque candidature au poste de recteur devra être accompagnée d’un curriculum vitæ et comporter un projet de développement de l’AUF pour les quatre années à venir. Le dossier devra être adressé, par voie postale et électronique, au Président de l’Agence universitaire de la Francophonie, à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
BP 49714 Csp du Musée
Montréal (Québec) H3T 2A5
CanadaLa date limite pour la réception des candidatures a été fixée au 22 juillet 2015. La date de la prise de fonction est prévue le 7 décembre 2015. Conformément au règlement d’administration générale de l’AUF, les candidats au poste de recteur doivent remplir les critères suivants :

 • être professeur de l’enseignement supérieur ou chercheur de grade équivalent en activité ;
 • avoir assumé des responsabilités de ges­tion universitaire ;
 • avoir une bonne connaissance des organisations universitaires et scientifiques internationales ainsi qu’une bonne connaissance des institutions francophones.

Toute information peut être obtenue auprès de l’assistante du recteur de l’AUF à l’adresse suivante : chantal.lemullois@auf.org ou par téléphone au : + 33 1 44 41 18 13.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

AUF : Προκήρυξη πρόσληψης μεταδιδακτορικών ερευνητών (Προθεσμία: 25 Ιουνίου 2015)

Προκήρυξη πρόσληψης μεταδιδακτορικών ερευνητών

Προκήρυξη 2015 του Ινστιτούτου Έρευνας για την ανάπτυξη
Περιοχή προέλευσης : Δυτική Ευρώπη
Προκηρύσσονται 15 θέσεις για ένα έτος , δυνατότητα ανανέωσης για 2ο χρόνο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει διδακτορικό (γαλλικό διδακτορικό, PhD ή ισότιμο ξένο διδακτορικό) μέσα στα 5 προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να προσκομίζουν ένα φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα παρουσιάζουν το ερευνητικό πρόγραμμα που προτείνουν να αναπτύξουν σε ένα ίδρυμα με το οποίο το ΙΕΑ θα πραγματοποιήσει συν-εποπτεία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ερευνητικά σχέδια που αφορούν τα εξής θέματα:

 • Σχέσεις κοινωνιών – περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη, κοινωνικές και οικονομικές δυναμικές
 • Στήριξη, αναπτυξιακές πολιτικές του Κράτους
 • Κίνδυνοι, κλίματα και περιβάλλον
 • Βιοποικιλότητα, πόροι και διατροφική ασφάλεια
 • Υγεία

 • Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα εργάζονται στη Μητροπολιτική Γαλλία και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αποστολές μικρής ή μεγάλης χρονικής διάρκειας, σε χώρα του Νότου ή σε υπερπόντια περιοχή ή νομό.
 • Ο φάκελος υποψηφιότητας και ο ενημερωτικός οδηγός, που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευτείτε πριν την υποψηφιότητα σας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΑ.
 • Ο πλήρης φάκελος πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση drh.recrutement@ird.fr το αργότερο μέχρι 25 Ιουνίου 2015.

Εγγραφές σε γαλλικά πανεπιστήμια (ακαδ. έτος 2015-2016 - Προθεσμία: 13 Ιουνίου 2015!)

Έχετε κάνει αίτηση για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά πανεπιστήμια μέσω ιστοσελίδας http://www.admission-postbac.fr/ ;
Σας υπενθυμίζουμε να επισκεφθείτε το λογαριασμό σας τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μετά από τις 3 μ.μ για να μάθετε τις απαντήσεις των πανεπιστημίων.
Προσοχή! Πρέπει να απαντήσετε πριν από τις 13 Ιουνίου !

Καλή επιτυχία !

Πολύ ενδιαφέροντα δωρεάν μαθήματα Moocs στα γαλλικάΠολύ ενδιαφέροντα δωρεάν μαθήματα Moocs στα γαλλικά, για να εμπλουτίσετε τις εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις και να ασκηθείτε στη χρήση γαλλικού δοκιμιακού λόγου. Διδάσκουν καθηγητές πολύ γνωστών γαλλικών πανεπιστημίων. Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε ένα από αυτά!
(https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/cours/).

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Appel à candidature - Volontariat international de la Francophonie - Promotion 2015-2016 (Date limite: 30 juin 2015)

Appel à candidature | Volontariat international de la Francophonie - Promotion 2015-2016

Date limite: 30 juin 2015 

Le programme de Volontariat international de la Francophonie (VIF) offre aux jeunes la possibilité de participer au développement de projets au sein de l’espace francophone. Fondé sur des valeurs de partage, d’échanges et de multiculturalisme, le VIF offre l’opportunité à des jeunes francophones d’œuvrer durant 12 mois dans l’une des missions de la Francophonie :

 • la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique,
 • la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme,
 • l’éducation, la formation et la culture
 • l’appui au développement durable et à la solidarité,
 • les NTIC pour la réduction de la fracture numérique.
Plus d’une cinquantaine de postes de volontaires au sein d’institutions francophones sont à pourvoir pour la promotion 2015-2016.

Pour accéder à la présentation complète du programme VIF (la liste des postes à pouvoir, les critères d'éligibilité, les modalités de participation), et pour soumettre votre candidature, consultez les sites internet :
www.jeunesse.francophonie.org et www.francophonie.org http://www.francophonie.org/-Engagement-des-jeunes-.html

L’appel à candidature sera lancé du 1er au 30 juin 2015 (midi heure de Paris)

Ce programme est mis en œuvre par l’OIF et mené en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), avec le soutien de l’Association internationale des maires francophone (AIMF) et de TV5 Monde.

Liste des postes à pourvoir : http://www.auf.org/media/adminfiles/liste_des_postes_P2015_2016_pour_publication.pdf

Plus d’informations sur :
www.francophonie.org | www.jeunesse.francophonie.org | www.auf.org | www.aimf.asso.fr | www.tv5.org

L’OIF compte 57 États et gouvernements membres, et 23 pays observateurs

Contact : Direction de l’Éducation et de la Jeunesse | volontariat@francophonie.org