20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Michel Politis promu Officier dans l'Ordre des Palmes académiques

Michel Politis promu Officier dans l'Ordre des Palmes académiques. La remise des insignes a eu lieu à Corfou, le 6 mars 2015, par Monsieur Olivier Descotes, Directeur de l'Institut français de Grèce, Conseiller de coopération et d'action culturelle.