20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

APPEL À COMMUNICATIONS: "Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions Francophonies, formations à distance, migrances. Réflexions épistémologiques et interventions" TOURS, 9-11 juin 2016

APPEL À COMMUNICATIONS

Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions
Francophonies, formations à distance, migrances
Réflexions épistémologiques et interventions

TOURS, 9-11 juin 2016

Date limite: 15 octobre 2015


L’objectif principal de ce colloque sera, à partir de questionnements en sociolinguistique et en didactologie-didactique des langues (plus particulièrement du/des français), de mettre en débat des réflexions issues de ces deux tendances sans en privilégier une plutôt que d’autres, mais en posant la question des choix épistémologiques qui les sous-tendent et des raisons de ces choix qui ne peuvent être uniquement « scientifiques », mais qui sont aussi éthiques, politiques et liées à des manières différentes d’envisager l’intervention des chercheurs dans le champ social. Il s’agira donc d’argumenter sur les façons dont ces options épistémologiques-éthiques-
politiques problématisent respectivement les questions liées à la diversité linguistique et culturelle, en particulier du point de vue des modalités de réception et d’appropriation en jeu, en la matière. Les « terrains » des francophonies, des formations à distance qui interrogent également les distances en formation (cf. programme FaDA : CQFD [4]), des migrances, ainsi que les implications épistémologiques et interventionnistes, incluant la problématique des écritures / mises en forme / mises en scène des recherches seront plus particulièrement convoqués, sans exclure d’autres situations intéressant directement les recherches liées aux langues en SHS.

Les principales questions qui seront abordées et discutées s’appuient sur des visions contrastées des notions mêmes de « langue », de « culture », de « diversité », d’« appropriation », etc., et débouchent possiblement sur d’autres mises en perspective quant aux notions de « variation », « interaction », « distance », « terrain », « contexte », « histoire », par exemple, qui se colorent et se problématisent différemment selon les choix épistémologiques adoptés.

Appel complet à lire sur le site: http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-diversite-linguistique-et-culturelle-appropriations-receptions-480078.kjsp

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

H νέα σύνθεση του Δ.Σ της Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Athènes - Grèce (APF FU GRÈCE) μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

H νέα σύνθεση του Δ.Σ της Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Athènes - Grèce (APF FU GRÈCE) μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

- Πρόεδρος: Αθηνά Καραθάνου
- Γενική Γραμματέας: Μαρία Παππή
- Αντιπρόεδρος κ’ αρχισυντάκτης Contact+: Χρήστος Νίκου
- Οργανωτική γραμματέας: Ιωάννα Φύκαρη
- Ειδική Γραμματέας: Έλενα Στεφανοπούλου
- Ταμίας: Ευαγγελία Ψυχογυιού
- Έφορος βιβλιοθήκης: Γεώργιος Λαζαρίδης
- Μέλος 1 : Κονταξάκη Ευαγγελία
- Μέλος 2 : Κωνσταντοπούλου Μαρία-Ελένη

Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. επιτυχίες στη δύσκολη αποστολή του! Εμείς θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το έργο της APF FU GRÈCE. Κοινοί σκοποί: η προώθηση της γαλλικής γλώσσας και η προβολή των γαλλόφωνων πολιτισμών στον ελλαδικό χώρο.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS "Le développement de compétences en éducation et en formation" Revue Éducation et francophonie


APPEL À CONTRIBUTIONS

"Le développement de compétences en éducation et en formation"
Revue Éducation et francophonie


Date limite: 30 septembre 2015

Parution : Automne 2016

Rédacteurs invités :
Marie-Françoise Legendre, Université Laval
Description sommaire :

Au cours des vingt dernières années, les débats autour des compétences ont fait couler beaucoup d’encre à un point tel qu’il devient de plus en plus difficile pour les acteurs de terrain de faire la part des choses. En effet, le terme même de compétences a été fortement marqué par ses divers usages sociaux, autrement dit par la manière dont les acteurs l’ont utilisé à travers leur discours selon les types d’intérêt qu’ils cherchaient à promouvoir ou à discréditer. Il est temps, croyons-nous, de parvenir à dépasser les oppositions radicales et nécessairement réductrices au profit d’une meilleure intelligibilité des véritables enjeux reliés à l’usage de la notion de compétence en éducation et en formation.
• Quels sont les fondements épistémologiques de la notion de compétences ? À quelle conception des savoirs, de leurs modes d’appropriation et de leur contribution au développement de la personne faut-il la rattacher?
• Doit-on considérer l’introduction des compétences en éducation et en formation comme un simple effet de mode ou comme l’expression d’un questionnement en profondeur sur les finalités de la formation?
• Comment et pourquoi développer des compétences à l’école, quelles pratiques pédagogiques privilégier?
• Comment aborder les compétences professionnelles en formation, quels dispositifs mettre en place?
• Quelles sont les principales dérives auxquelles peut conduire l’usage de la notion de compétence en éducation et formation?
• Quels sont les principaux défis et enjeux entourant l’évaluation des compétences dans divers contextes de formation?
• Comment « penser » le développement de compétences dans un contexte de plus en plus marqué par la reddition de compte et l’obligation de résultats?

En savoir plus: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/article-toile-de-fond.php?id=17#.Veh0wrz4cRk

Directives de publication: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/directives.php#.Veh0s7z4cRk

Source: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/index.php#.Veh0_Lz4cRn