20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Colloque 2016 de l’AUF : le rôle des universités dans le développement économique Montréal (Québec, Canada), 18-19 octobre 2016 / RETRANSMISSION EN DIRECT

Pour accompagner la francophonie universitaire à participer pleinement au développement économique local, national et international, l’AUF, en partenariat avec l’Université de Montréal et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), organise un colloque sur « Le rôle des universités dans le développement économique » les 18 et 19 octobre 2016 à Montréal (Québec) Canada.

Une centaine d'experts économiques et du monde universitaire issus de tous les continents, rassemblés à cette occasion à l’Université de Montréal, partageront leur point de vue autour des thèmes majeurs qui préoccupent  les sociétés :

    Le rôle des universités comme moteur du développement économique.
    L'employabilité et l'insertion socioprofessionnelle des diplômés.
    Les partenariats entre les universités et les autres opérateurs du développement économique et social, publics et privés.
    La mise en place d'un réseau d'incubateurs au sein de la Francophonie, comme levier d'insertion économique des étudiants et de création de richesse pour les territoires.

A l’issue du colloque, un bilan sur l’engagement actuel de l’enseignement supérieur dans le développement économique sera dressé et un réseau d’économistes francophones sera lancé. Des recommandations seront émises pour les Chefs d'Etat et de gouvernement réunis au prochain Sommet de la Francophonie à Madagascar en novembre 2016 et pour le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce colloque est labellisé dans le cadre des activités du XVIe Sommet de la Francophonie

Pour en savoir plus : http://www.colloqueannuel.auf.org/

Participez au colloque à distance

En suivant la retransmission en direct et en participant au clavardage (disponible à partir du 18 octobre 9 h, heure de Montréal).
Lien: https://univofmontreal.adobeconnect.com/_a1019300341/r8opyjt2lhv/

En suivant le fil Twitter et en posant des questions avec le mot-dièse #ColloqueAUF