20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Appel à communication: "Français, langue ardente", XIVe Congrès mondial Fédération Internationale des Professeurs de Français

Français, langue ardente 
XIVe Congrès mondial Fédération Internationale des Professeurs de Français
 Liège, du 14 au 21 Juillet 2016

L'édition 2016 du Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de Français, intitulé « Le français, langue ardente », portera sur la question urgente et cruciale de la place et du rôle du français dans les mondes culturel, social, intellectuel, économique, professionnel d'aujourd'hui et de demain. Cette place et ce rôle, qui sont certes toujours de premier ordre, doivent cependant – étant donné les profondes modifications de ce monde, des contacts et des échanges qui y ont lieu – faire l'objet de nouvelles analyses et de nouvelles initiatives.

A propos


Tous les quatre ans, la FIPF organise un Congrès auquel sont invités tous les professeurs de français du monde et des partenaires institutionnels qui les soutiennent. C'est un des moments forts pour l'affirmation linguistique et politique de la francophonie mondiale.
Chaque fois, de 1 000 à 3 000 personnes se rassemblent pour échanger leurs expériences, pour renouveler leurs pratiques pédagogiques, pour actualiser leur formation scientifique, mais aussi pour se ressourcer auprès de leurs collègues étrangers.
Quelle autre ville que Liège, la « Cité ardente », pourrait mieux illustrer la thématique qui sera abordée lors de ce Congrès? Connue au Moyen Âge comme l'Athènes du Nord, la plus septentrionale des villes francophones est aussi une des plus latines par le caractère de ses habitants et une des plus françaises par le cœur.
Foyer interculturel (140 nationalités différentes sont représentées parmi ses habitants), Liège est aussi un creuset culturel et touristique dont la réputation n'est plus à faire. Riche de son passé prestigieux, dont elle garde de nombreuses traces patrimoniales, architecturales et artistiques, Liège reste une ville jeune. Une jeunesse que lui garantissent les dizaines de milliers d'étudiants qu'elle accueille.