20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Colloque international : Assurer la qualité dans l’enseignement/apprentissage du FLE : nouvelles dynamiques de recherche et d’insertion professionnelle
Assurer la qualité dans l’enseignement/apprentissage du FLE : nouvelles dynamiques de recherche et d’insertion professionnelle 
24 mai 2018
Université de Tirana (Albanie)  
 


 
 
Date limite : 18 avril 2018

Faculté des langues étrangères Département de française Ambassade de France en Albanie

Agence universitaire de la Francophonie

Conférence internationales
Ce colloque se donne pour objectif de valoriser la diversité de la recherche en Albanie et dans les pays francophones, en mettant en exergue les démarches faites au niveau des chercheurs, des professeurs, des étudiants et des professionnels travaillant sur le FLE et les disciplines connexes. Pour assurer la qualité dans l`enseignement/apprentissage du français langue étrangère, un ensemble de facteurs doivent être gérés de la part des acteurs de l`enseignement de la langue étrangère tout en actualisant de manière permanente les contenus théoriques et pratiques selon les exigences des dispositifs de formation dans lesquels ils œuvrent. Il est également important que les universitaires renforcent les liens avec les spécialistes et les institutions qui concourent à l`insertion professionnelle du public formé en langue étrangère, entre autres dans le but de s`adapter aux changements de notre société.

Dans cette conférence seront acceptés les travaux portant sur deux volets:

Premier volet: Nouvelles dynamiques de recherche


Les communications porteront sur les domaines: didactique du FLE, sciences du langage et communication, littérature française/francophone et civilisation française, traduction/interprétation.

Quelques suggestions d`axes d`intervention:
 • La didactique des compétences, la didactique du FLE/FOS/FOU
 • L`interdisciplinarité et la réflexivité dans les apprentissages
 • Les TICE et les nouveaux scénarios pédagogiques
 • Quelques aspects de l`approche actionnelle dans l`enseignement/apprentissage du FLE
 • Le fonctionnement de la variation linguistique du français: la complexité des phénomènes langagiers liés à la différenciation normative (variation diatopique, diastratique, diaphasique)
 • Les univers médiatiques et les apports lexicaux et stylistiques
 • Le langage et la communication (écrite et orale)
 • Les langues et le contact des cultures: enjeux professionnels, de recherche et d’enseignement
 • Les enjeux de la communication interculturelle
 • La littérature lieu de l’Histoire ou lieu des histoires (La grande Guerre: texte, contexte, intertexte)
 • Quelle littérature pour les étudiants d'aujourd'hui ?/Enseigner la littérature en interrogeant les valeurs.
 • L’interdisciplinarité, un trait distinctif de la recherche dans le domaine traductologique
 • Les théories et les paradigmes de la traduction

Entre autres parmi les travaux portant sur le premier volet seront acceptés des communications contenant:
 • un état des lieux et/ou perspectives de projets scientifiques interrégionaux
 • des retours d`expériences de mobilités de recherche Erasmus+

Deuxième volet: Nouvelles dynamiques d`insertion professionnelle
 • professionnalisation des publics formés en langue étrangère
 • dispositifs de formation professionnalisants
 • perspectives de conception de masters/licences professionnalisants
 • adaptation des programmes universitaires aux besoins du marché du travail
 • marchés, enjeux et perspectives pour les jeunes diplômés en traduction/interprétation, en enseignement du FLE et en communication interculturelle/touristique
 • expériences de mobilités professionnalisantes

N.B D`autres propositions en rapport à la thématique du colloque et qui ne sont pas signalées dans les axes ci-dessus seront acceptées.


Modalités de participation
 • communications
 • table ronde

Comité scientifique

Artur Sula (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département d`italien)
Eldina Nasufi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Nonda Varfi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Andromaqi Haloçi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Raul Lilo (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Saverina Pasho (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Esmeralda Kromidha (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Paul Souligoux (Attaché de coopération pour le français, Ambassade de France en Albanie)
Lindita Trashani (Présidente de l`Association des Professeurs de français en Albanie APFA)
Anne-Laure Foucher (Université de Clermont-Auvergne, Département de linguistique, Clermont Ferrand) Lidia Lebas-Fraczak (Université de Clermont-Auvergne, Département de linguistique, Clermont Ferrand) Valbona Gashi-Berisha (Université de Pristina, Département de Langue et Littérature françaises)
Lorena Dedja (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Alba Frashëri (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Eglantina Gishti (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Ardiana Kastrati-Hyso (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Migena Alimehmeti (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Aferdita Canaj (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Fjoralba Dado (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Anida Kisi (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Drita Rira (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Laureta Mema (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français)
Klementina Shiba (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) Elona Toro (Université de Tirana, Faculté des Langues Etrangères, Département de français) 
 
Comité d`organisation
Eldina Nasufi
Alba Frasheri
Fjoralba Dado 

Elona Toro
Migena Alimehmeti
Laureta Mema

Propositions de communications et dates importantes:

Date limite pour la soumission des propositions: 16 avril 2018

Notification aux auteurs des propositions: 23 avril 2018

Langues de travail: français et albanais

Les propositions doivent être envoyées à l`adresse suivante:

colloqueunitirana@yahoo.com

La proposition doit contenir:

1. le titre de la proposition et un résumé de 300 mots

2. le nom, le prénom, le titre/grade universitaire et l`adresse électronique de (s) l` auteur (s).

3. un curriculum vitae abrégé (1-2 pages)


Taxe de participation: 10 euros

Les communications seront soumises à un comité scientifique de lecture en vue d’une publication des actes.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Μαραθώνιοι ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία 2018: Πρόσκληση (17-3-2018)Πρόσκληση
για να γιορτάσουμε πάλι μαζί τη
Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας
στις 17-3-2018

Μετά την επιτυχία που έχουν μέχρι σήμερα οι «Μαραθώνιοι ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία», εμείς, γαλλόφωνοι, που ζούμε στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας, σπουδών και επαγγέλματος, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε και φέτος, στις 17 Μαρτίου 2018, σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Γαλλοφωνίας, εκδηλώσεις ανάγνωσης έργων γαλλόφωνων συγγραφέων ή μεταφράσεων Ελλήνων συγγραφέων στα Γαλλικά. 
Έτσι, θα σχηματιστεί και φέτος μια «αλυσίδα» μαραθωνίων ανάγνωσης, η οποία φιλοδοξούμε να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Σκοποί μας είναι να δείξουμε:

ότι η γαλλική γλώσσα είναι μια γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα, την οποία οι Έλληνες ομιλούν όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι στον κόσμο, μια γλώσσα η οποία ενέπνευσε και εμπνέει τόσους λογοτέχνες και φιλοσόφους διεθνούς ακτινοβολίας, μια γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως εργαλείο έκφρασης από τόσους επιστήμονες, μια γλώσσα η οποία διατηρεί τη ζωντάνια της, μια γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας, μια γλώσσα η οποία χρησιμεύει και σήμερα για την παραγωγή νέας γνώσης. 

Όπως κάθε χρόνο, η επιλογή του βιβλίου (ή αποσπασμάτων) που θα διαβαστεί, θα πραγματοποιηθεί από τοπική ομάδα γαλλόφωνων εθελοντών. Για να έχει απήχηση σε πανελλήνιο επίπεδο αυτή η γαλλόφωνη πρωτοβουλία, έχει αποφασιστεί όλοι οι μαραθώνιοι να αρχίσουν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στις 11:00. 

Εθνική Συντονιστική Επιτροπή

Συστήσαμε και φέτος μια συντονιστική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει τις ομάδες που θα μετάσχουν σ’ αυτούς τους μαραθωνίους. Ο ρόλος της θα είναι καθαρά συντονιστικός και δεν θα υποκαταστήσει τις ομάδες και αυτούς που θα ορίσουν ως υπευθύνους για τον μαραθώνιο ανάγνωσης που θα διοργανώσουν.

Ομάδες ανάγνωσης

Η μόνη ουσιαστική υποχρέωση των ομάδων που να λάβουν μέρος είναι να ενημερώσουν τη συντονιστική επιτροπή για την απόφασή τους να μετάσχουν στην πρωτοβουλία. Οι ομάδες που θα αποφασίσουν να μετάσχουν καλούνται να ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους στη συντονιστική επιτροπή μέχρι τις 25/2/2018, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή και τις επόμενες ημέρες.

Το ιστολόγιο 

Η συμμετοχή των ομάδων και τα ενημερωτικά κείμενά τους θα αναρτώνται ευχαρίστως στο ιστολόγιο Marathons de lecture pour la Francophonie 2018.

Η ομάδα στο Facebook 

Το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου θα αναρτάται επίσης στην ομάδα Facebook «Marathons de lecture pour la Francophonie», τη διαχείριση της οποίας έχει ο Grec Francophone.

Το hashtag (#) των μαραθωνίων 

Κάθε ανάρτηση στο ιστολόγιο ή το Facebook θα συνοδεύεται από το hashtag #M17032018

Επικοινωνία 

Για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός email:marathon.francophonie@gmail.com, τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με τη συντονιστική επιτροπή. 
Επίσης, στο ιστολόγιο θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις της συντονιστικής επιτροπής και των ομάδων που θα μετάσχουν σ’ αυτούς τους μαραθώνιους.

Διαδικασία 

Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων είναι σχετικά απλή και το κόστος ελάχιστο:
Μια ομάδα φίλων/συναδέλφων/γαλλόφωνων:
 • αναθέτει σε ολιγομελή ομάδα τον ρόλο της οργανωτικής επιτροπής
 • επιλέγει ένα βιβλίο, αποσπάσματα του οποίου θα διαβαστούν στις 17-3-2018
 • βρίσκει μια αίθουσα (σχολείο, βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη, πανεπιστήμιο κ.ά.) στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
Στη συνέχεια, η ομάδα στέλνει προσκλήσεις σε φίλους και γνωστούς και δημοσιοποιεί την εκδήλωση στα τοπικά ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Ακολούθως, συγκεντρώνει τις προτιμήσεις και με βάση αυτές καταρτίζει (για δική της χρήση) πίνακα οποίος θα αποτελείται από τρεις τουλάχιστον στήλες. 
Στην πρώτη στήλη μπορεί να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αναγνώστη, στη δεύτερη η ώρα που θα διαβάσει και στην τρίτη το απόσπασμα που θα διαβάσει. 
Με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, κάθε αναγνώστης λαμβάνει το απόσπασμα που θα διαβάσει (φροντίζοντας να κρατήσει ένα πακέτο με όλα κείμενα για την ημέρα της εκδήλωσης, μήπως και συμβεί κάτι το απρόοπτο).

Την ημέρα της εκδήλωσης στις 11 το πρωί ακριβώς ξεκινάει ο πρώτος στη σειρά αναγνώστης, ακολουθεί ο δεύτερος, μετά ο τρίτος και η εκδήλωση ολοκληρώνεται μόλις διαβάσει και ο τελευταίος αναγνώστης.

Έτσι, διαμορφώνεται σε όλη την Ελλάδα μια μεγάλη αλυσίδα αναγνωστών, διαφόρων ηλικιών που έχουν ως κοινό σκοπό να τιμήσουν τη γαλλική γλώσσα και τους γαλλόφωνους πολιτισμούς. 


#M17032018


Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Appel à candidature - Contrat doctoral - Université de Strasbourg

APPEL À CANDIDATURES

2e Appel à candidature - Contrat doctoral - Université de Strasbourg
Pour le sujet Transmissions culturelles et linguistiques dans les structures bilingues de la petite enfance : le cas des crèches de l’espace du Rhin supérieur 
Date limite : 4 décembre 2017Dans le cadre de son collège doctoral trinational CDRS « Communiquer en contexte plurilingue et pluriculturel », le laboratoire LiLPA (EA 1339) de l’Université de Strasbourg recrute un(e) doctorant(e) en sciences du langage pour réaliser une cotutelle de thèse franco-allemande. Le/la doctorant(e) sera encadré(e) par Anemone Geiger-Jaillet (P.U., Laboratoire LiLPA/GEPE) et Jacqueline Breugnot (Privatdozentin à l’université de Landau en Allemagne), membres fondateurs du collège doctoral trinational. La thèse s’inscrit dans l’Ecole doctorale ED 520 de Strasbourg.
Il s’agit d’un contrat doctoral retenu par l’université franco-allemande (UFA) et expertisé par le ministère MENESR.

36 mois (3 ans) à partir du 1/1/2018
Salaire : 1 758 € euros brut (cf. arrêté 29 août 2016)

Projet de thèse :
Communiquer en contexte plurilingue et pluriculturel procure une forme de contact « autenthique » et une certaine exposition linguistique et culturelle, mais peut également être source de conflits ou de tensions. La psycholinguistique, la sociolinguistique, l’anthropologie de la communication, la didactique, l’approche interculturelle et la médiation interculturelle fournissent respectivement des modèles d’analyse. La thèse portera sur les phénomènes communicationnels - communication verbale et non-verbale incluse - dans le cas de structures bilingues de la petite enfance où les acteurs sont d’abord tributaires des différents modèles de systèmes éducatifs (cf. F. Vaniscotte). Nous sommes ensuite face à un défi à plusieurs niveaux : défi linguistique (langue française et allemande au minimum) et culturel (au sens large, culture française/francophone et culture germanique de l’autre côté), plus - le cas échéant - d’autres langues et cultures des enfants, éducateurs, et parents qui côtoient quotidiennement une telle crèche. L’insécurité linguistique des uns peut, dans le pire des cas, rejoindre les tensions intra- et interculturelles des autres.
Il s’agira d’une enquête de terrain dans 4 structures de la petite enfance qui se revendiquent bilingues, 2 en France et 2 en Allemagne, à partir de besoins identifiés dans les différentes structures. Les données comprendront de l’observation en crèche, l’observation de réunions d’équipe ; des interviews (avec les directeurs de structures et des éducateurs préchoisis). Une visée applicative est envisagée. Comme le collège doctoral CDRS profite d’un ancrage pluridisciplinaire (linguistique, didactique, anthropologique…), il sera possible au doctorant de profiter d’un tutorat pour des approches de type médiation interculturelle, gestion de conflit, didactique du bilinguisme, analyse des pratiques et supervision.

Mots clés : apprentissage précoce en milieu familial ou institutionnel, contacts de langues, représentations sociales, zones frontalières, politiques linguistiques éducatives

Profil des candidats
Le/la candidat(e) devra être préférentiellement titulaire d’un Master en sciences du langage (7e), en psycholinguistique (16e), et/ou avoir travaillé en didactique des langues, anthropologie de la communication ou éducation comparée. Une connaissance du milieu de la petite enfance sera appréciée. Il/Elle devra être idéalement être formé(e)s aux outils et méthodes scientifiques de travail sur corpus oraux (conversation, postures dans les interactions). En vue de l’inscription en cotutelle à Landau, des connaissances en latin et/ou plusieurs langues romanes seront appréciées. Une résidence sur Strasbourg est souhaitée. Le candidat disposera d’un poste de travail à Strasbourg.

Candidatures :
Les candidat(e)s devront transmettre dans un fichier PDF unique :
1.                  Une lettre de motivation
2.                  Un CV
3.                  Un résumé des travaux longs antérieurs (Master 1 et Master 2)
4.                  Un relevé des notes (Master 1 et Master 2)
5.                  Une attestation du niveau de langue en allemand et en français.
6.                  Une lettre de recommandation de son/sa directeur(trice) de Master 2 (ou d’une autre personne de référence) sera appréciée.
Le dossier complet doit être envoyé à geiger-jaillet@unistra.fr, en copie à j.breugnot@me.com et à joelle.hube@unistra.fr .
Les dossiers sont attendus au fil de l’eau à réception de cet appel, et pour le 4 décembre 2017 à midi au plus tard.
Le/la candidat(e) sera auditionné(e) début décembre pour faire état de ses compétences au regard du sujet, et expliquer ce qu’il/elle pense apporter au projet.