20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Μαραθώνιοι ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία 2018: Πρόσκληση (17-3-2018)Πρόσκληση
για να γιορτάσουμε πάλι μαζί τη
Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας
στις 17-3-2018

Μετά την επιτυχία που έχουν μέχρι σήμερα οι «Μαραθώνιοι ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία», εμείς, γαλλόφωνοι, που ζούμε στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας, σπουδών και επαγγέλματος, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε και φέτος, στις 17 Μαρτίου 2018, σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Γαλλοφωνίας, εκδηλώσεις ανάγνωσης έργων γαλλόφωνων συγγραφέων ή μεταφράσεων Ελλήνων συγγραφέων στα Γαλλικά. 
Έτσι, θα σχηματιστεί και φέτος μια «αλυσίδα» μαραθωνίων ανάγνωσης, η οποία φιλοδοξούμε να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Σκοποί μας είναι να δείξουμε:

ότι η γαλλική γλώσσα είναι μια γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα, την οποία οι Έλληνες ομιλούν όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι στον κόσμο, μια γλώσσα η οποία ενέπνευσε και εμπνέει τόσους λογοτέχνες και φιλοσόφους διεθνούς ακτινοβολίας, μια γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως εργαλείο έκφρασης από τόσους επιστήμονες, μια γλώσσα η οποία διατηρεί τη ζωντάνια της, μια γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας, μια γλώσσα η οποία χρησιμεύει και σήμερα για την παραγωγή νέας γνώσης. 

Όπως κάθε χρόνο, η επιλογή του βιβλίου (ή αποσπασμάτων) που θα διαβαστεί, θα πραγματοποιηθεί από τοπική ομάδα γαλλόφωνων εθελοντών. Για να έχει απήχηση σε πανελλήνιο επίπεδο αυτή η γαλλόφωνη πρωτοβουλία, έχει αποφασιστεί όλοι οι μαραθώνιοι να αρχίσουν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στις 11:00. 

Εθνική Συντονιστική Επιτροπή

Συστήσαμε και φέτος μια συντονιστική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει τις ομάδες που θα μετάσχουν σ’ αυτούς τους μαραθωνίους. Ο ρόλος της θα είναι καθαρά συντονιστικός και δεν θα υποκαταστήσει τις ομάδες και αυτούς που θα ορίσουν ως υπευθύνους για τον μαραθώνιο ανάγνωσης που θα διοργανώσουν.

Ομάδες ανάγνωσης

Η μόνη ουσιαστική υποχρέωση των ομάδων που να λάβουν μέρος είναι να ενημερώσουν τη συντονιστική επιτροπή για την απόφασή τους να μετάσχουν στην πρωτοβουλία. Οι ομάδες που θα αποφασίσουν να μετάσχουν καλούνται να ανακοινώσουν τη συμμετοχή τους στη συντονιστική επιτροπή μέχρι τις 25/2/2018, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή και τις επόμενες ημέρες.

Το ιστολόγιο 

Η συμμετοχή των ομάδων και τα ενημερωτικά κείμενά τους θα αναρτώνται ευχαρίστως στο ιστολόγιο Marathons de lecture pour la Francophonie 2018.

Η ομάδα στο Facebook 

Το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου θα αναρτάται επίσης στην ομάδα Facebook «Marathons de lecture pour la Francophonie», τη διαχείριση της οποίας έχει ο Grec Francophone.

Το hashtag (#) των μαραθωνίων 

Κάθε ανάρτηση στο ιστολόγιο ή το Facebook θα συνοδεύεται από το hashtag #M17032018

Επικοινωνία 

Για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός email:marathon.francophonie@gmail.com, τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με τη συντονιστική επιτροπή. 
Επίσης, στο ιστολόγιο θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις της συντονιστικής επιτροπής και των ομάδων που θα μετάσχουν σ’ αυτούς τους μαραθώνιους.

Διαδικασία 

Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων είναι σχετικά απλή και το κόστος ελάχιστο:
Μια ομάδα φίλων/συναδέλφων/γαλλόφωνων:
 • αναθέτει σε ολιγομελή ομάδα τον ρόλο της οργανωτικής επιτροπής
 • επιλέγει ένα βιβλίο, αποσπάσματα του οποίου θα διαβαστούν στις 17-3-2018
 • βρίσκει μια αίθουσα (σχολείο, βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη, πανεπιστήμιο κ.ά.) στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
Στη συνέχεια, η ομάδα στέλνει προσκλήσεις σε φίλους και γνωστούς και δημοσιοποιεί την εκδήλωση στα τοπικά ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Ακολούθως, συγκεντρώνει τις προτιμήσεις και με βάση αυτές καταρτίζει (για δική της χρήση) πίνακα οποίος θα αποτελείται από τρεις τουλάχιστον στήλες. 
Στην πρώτη στήλη μπορεί να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αναγνώστη, στη δεύτερη η ώρα που θα διαβάσει και στην τρίτη το απόσπασμα που θα διαβάσει. 
Με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, κάθε αναγνώστης λαμβάνει το απόσπασμα που θα διαβάσει (φροντίζοντας να κρατήσει ένα πακέτο με όλα κείμενα για την ημέρα της εκδήλωσης, μήπως και συμβεί κάτι το απρόοπτο).

Την ημέρα της εκδήλωσης στις 11 το πρωί ακριβώς ξεκινάει ο πρώτος στη σειρά αναγνώστης, ακολουθεί ο δεύτερος, μετά ο τρίτος και η εκδήλωση ολοκληρώνεται μόλις διαβάσει και ο τελευταίος αναγνώστης.

Έτσι, διαμορφώνεται σε όλη την Ελλάδα μια μεγάλη αλυσίδα αναγνωστών, διαφόρων ηλικιών που έχουν ως κοινό σκοπό να τιμήσουν τη γαλλική γλώσσα και τους γαλλόφωνους πολιτισμούς. 


#M17032018


Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Appel à candidature - Contrat doctoral - Université de Strasbourg

APPEL À CANDIDATURES

2e Appel à candidature - Contrat doctoral - Université de Strasbourg
Pour le sujet Transmissions culturelles et linguistiques dans les structures bilingues de la petite enfance : le cas des crèches de l’espace du Rhin supérieur 
Date limite : 4 décembre 2017Dans le cadre de son collège doctoral trinational CDRS « Communiquer en contexte plurilingue et pluriculturel », le laboratoire LiLPA (EA 1339) de l’Université de Strasbourg recrute un(e) doctorant(e) en sciences du langage pour réaliser une cotutelle de thèse franco-allemande. Le/la doctorant(e) sera encadré(e) par Anemone Geiger-Jaillet (P.U., Laboratoire LiLPA/GEPE) et Jacqueline Breugnot (Privatdozentin à l’université de Landau en Allemagne), membres fondateurs du collège doctoral trinational. La thèse s’inscrit dans l’Ecole doctorale ED 520 de Strasbourg.
Il s’agit d’un contrat doctoral retenu par l’université franco-allemande (UFA) et expertisé par le ministère MENESR.

36 mois (3 ans) à partir du 1/1/2018
Salaire : 1 758 € euros brut (cf. arrêté 29 août 2016)

Projet de thèse :
Communiquer en contexte plurilingue et pluriculturel procure une forme de contact « autenthique » et une certaine exposition linguistique et culturelle, mais peut également être source de conflits ou de tensions. La psycholinguistique, la sociolinguistique, l’anthropologie de la communication, la didactique, l’approche interculturelle et la médiation interculturelle fournissent respectivement des modèles d’analyse. La thèse portera sur les phénomènes communicationnels - communication verbale et non-verbale incluse - dans le cas de structures bilingues de la petite enfance où les acteurs sont d’abord tributaires des différents modèles de systèmes éducatifs (cf. F. Vaniscotte). Nous sommes ensuite face à un défi à plusieurs niveaux : défi linguistique (langue française et allemande au minimum) et culturel (au sens large, culture française/francophone et culture germanique de l’autre côté), plus - le cas échéant - d’autres langues et cultures des enfants, éducateurs, et parents qui côtoient quotidiennement une telle crèche. L’insécurité linguistique des uns peut, dans le pire des cas, rejoindre les tensions intra- et interculturelles des autres.
Il s’agira d’une enquête de terrain dans 4 structures de la petite enfance qui se revendiquent bilingues, 2 en France et 2 en Allemagne, à partir de besoins identifiés dans les différentes structures. Les données comprendront de l’observation en crèche, l’observation de réunions d’équipe ; des interviews (avec les directeurs de structures et des éducateurs préchoisis). Une visée applicative est envisagée. Comme le collège doctoral CDRS profite d’un ancrage pluridisciplinaire (linguistique, didactique, anthropologique…), il sera possible au doctorant de profiter d’un tutorat pour des approches de type médiation interculturelle, gestion de conflit, didactique du bilinguisme, analyse des pratiques et supervision.

Mots clés : apprentissage précoce en milieu familial ou institutionnel, contacts de langues, représentations sociales, zones frontalières, politiques linguistiques éducatives

Profil des candidats
Le/la candidat(e) devra être préférentiellement titulaire d’un Master en sciences du langage (7e), en psycholinguistique (16e), et/ou avoir travaillé en didactique des langues, anthropologie de la communication ou éducation comparée. Une connaissance du milieu de la petite enfance sera appréciée. Il/Elle devra être idéalement être formé(e)s aux outils et méthodes scientifiques de travail sur corpus oraux (conversation, postures dans les interactions). En vue de l’inscription en cotutelle à Landau, des connaissances en latin et/ou plusieurs langues romanes seront appréciées. Une résidence sur Strasbourg est souhaitée. Le candidat disposera d’un poste de travail à Strasbourg.

Candidatures :
Les candidat(e)s devront transmettre dans un fichier PDF unique :
1.                  Une lettre de motivation
2.                  Un CV
3.                  Un résumé des travaux longs antérieurs (Master 1 et Master 2)
4.                  Un relevé des notes (Master 1 et Master 2)
5.                  Une attestation du niveau de langue en allemand et en français.
6.                  Une lettre de recommandation de son/sa directeur(trice) de Master 2 (ou d’une autre personne de référence) sera appréciée.
Le dossier complet doit être envoyé à geiger-jaillet@unistra.fr, en copie à j.breugnot@me.com et à joelle.hube@unistra.fr .
Les dossiers sont attendus au fil de l’eau à réception de cet appel, et pour le 4 décembre 2017 à midi au plus tard.
Le/la candidat(e) sera auditionné(e) début décembre pour faire état de ses compétences au regard du sujet, et expliquer ce qu’il/elle pense apporter au projet.
 

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Διάλεξη του Vincent Descombes "Η Ευρώπη σε αναζήτηση ταυτότητας" 09.10.2017, 19:30 Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο ΕλλάδοςΔιάλεξη του Vincent Descombes
"Η Ευρώπη σε αναζήτηση ταυτότητας"
09.10.2017, 19:30
Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Η πρόσφατη επικαιρότητα, με εκλογές σε πολλές χώρες που έφεραν αντιμέτωπους τους υποστηρικτές και τους αντιπάλους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και κυρίως με
το βρετανικό δημοψήφισμα του Brexit, έθεσε ξανά το ερώτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Άραγε οι πολίτες της Ευρώπης αναγνωρίζουν ότι έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα;

Είναι μια ερώτηση που τίθεται στις δημοσκοπήσεις σε δείγματα του πληθυσμού, είναι ένα θέμα συζήτησης για τους πολιτικούς επιστήμονες και τους πολιτικούς. Αλλά ξέρουμε για ποια Ευρώπη θέλουμε να μιλάμε και ποια μορφή ταυτότητας πρόκειται να της αναγνωρίσουμε ή να της αρνηθούμε;

Αυτό που σήμερα ονομάζουμε ταυτότητα, θα το λέγαμε παλαιότερα ευρωπαϊκή ιδέα. Όμως η λέξη «ταυτότητα» κρύβει παγίδες σημασιολογικής φύσεως, που οι φιλόσοφοι γνωρίζουν καλά. Η λέξη αυτή μας παίζει παιχνίδια και επιφέρει σύγχυση στην όλη συζήτηση γύρω από το ευρωπαϊκό σχέδιο. Έτσι μια φιλοσοφική προσπάθεια ξεκαθαρίσματος των ιδεών μας πάνω στο ζήτημα αυτό αποδεικνύεται αναγκαία. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να σκεφτούμε «μια Ευρώπη που να αφορά τους λαούς».
 
Ο Vincent Descombes είναι Γάλλος φιλόσοφος, με ειδίκευση στη φιλοσοφία του λόγου και τη φιλοσοφία της δράσης. Είναι διευθυντής σπουδών στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών (EHESS), όπου είναι μέλος του CRPRA (Κέντρου Πολιτικών Ερευνών Raymond Aron), καθώς και συνδεδεμένο μέλος του Ινστιτούτου Jean-Nicod.

Το 2005, τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Φιλοσοφίας. Τα πιο πρόσφατα έργα του είναι: Les Embarras de l'identité, Exercices d'humanité και Le parler de soi.

Εισαγωγή: Δημήτριος Ροζάκης, Λέκτορας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

MOOC: La Francophonie : essence culturelle, nécessité politique 2017

 

 

À propos

Mise en place d'une mondialisation multipolaire, besoin de solidarité et de diversité, nécessité du dialogue entre les cultures… L’utilité et la pertinence de la Francophonie s’inscrivent pleinement dans les défis de l’avenir.
Le MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique » a pour objectif de comprendre la Francophonie comme espace géoculturel et espace géopolitique. Tout au long de ce cours vous suivrez l’évolution de la Francophonie (de ses débuts jusqu’à aujourd’hui) à travers un regard multidisciplinaire s’appuyant sur différents thèmes comme l’histoire, la géographie, les sciences politiques et bien d'autres encore.
L’espace du cours ouvrira le 18 octobre 2017. En attendant, rejoignez nous sur les réseaux sociaux !
: @MFrancophonie : moocfrancophonie

À qui s'adresse ce cours ?

Ce cours en ligne ne nécessite pas de prérequis particulier. Il s’adresse à toute personne s'intéressant à la Francophonie et souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet.
Que vous soyez un public averti (diplomate, responsable culturel, élu, journaliste, ...), étudiant, ou tout simplement avide de connaissances, ce Mooc est fait pour vous !

Contenu et format

Élaboré en collaboration avec le Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie, ce cours en ligne divisé en 6 séances s’échelonnera sur 7 semaines. Chaque séance nécessite entre 2 et 3 heures de travail par semaine pour l'apprenant.

Plan du cours

Télécharger le calendrier du Mooc
Séance 0 : Cette première séance dite de "Mise en route" est consacrée à l’initialisation du MOOC.
Elle permet un démarrage en douceur en vous proposant des activités ludiques mais aussi un formulaire afin que nous puissions mieux vous connaitre.
Vous y trouverez aussi une mise en contexte du cours à travers les définitions de base de la Francophonie (et de ce qu’elle n’est pas!)

Les séances 1 à 5 sont quant à elles consacrées à l'apprentissage théorique, aussi appelé "Phase de cours" autour de la Francophonie. Ce Mooc a prévu un ensemble de ressources et d'activités pour favoriser l’atteinte des objectifs : des vidéos de court format afin de respecter et s’adapter au mieux à vos contraintes, des exercices mais également des QCM pour tester votre compréhension et votre mémorisation...
 • Séance 1 : Les pères fondateurs et les fondements linguistiques de la Francophonie
 • A) Les pères fondateurs
  B) Enjeux socio-linguistique et politique des langues
  C) Statuts de la langue française et cartographie des locuteurs du français dans le monde
 • Séance 2 : Géopolitique de la Francophonie
 • A) Cartographie des pays francophones dans le monde
  B) La diversité des motivations et raisons d’adhésion en Francophonie
  C) La Francophonie, espace de diversité
  D) Les unions géoculturelles et géopolitiques dans le monde
 • Séance 3 : Histoire de la Francophonie
 • A) La francophonie linguistique et coloniale
  B) La francophonie associative – creuset du mouvement francophone international (1950-1970)
  C) De la francophonie de solidarité à la Francophonie politique
  D) D’espace de coopération à acteur du système international
 • Séance 4 : Qui fait quoi en Francophonie ?
 • A) Les instances politiques et les institutions consultatives
  B) Les opérateurs
  C) Les actions de coopération francophone
  D) Les actions de coopération francophone pour l’éducation de base en français
  E) Les actions de coopération francophonie pour la paix, la démocratie, l’Etat de droit et les droits humains
 • Séance 5 : Quel avenir pour la Francophonie ?
 • A) La Francophonie comme acteur géoculturel dans la mondialisation
  B) Les atouts (attractivités) et les faiblesses de la francophonie
  C) Les chantiers d’avenir

  Télécharger le plan détaillé du cours

  Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

  Grèce-Hebdo: Interview de Michel Politis "Le monde de la francophonie et le traducteur en tant qu’entité cognitive"

  Athènes, le 20 juillet 2017 
  Michel Politis (*)
   


   
  GrèceHebdo a interviewé Michel Politis sur la théorie et la pratique de la traduction, la francophonie et les buts du Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation crée à Corfou en 1986. 
   
   
  Qu’est qu’on entend par le terme “traduction” ? Quels sont les processus impliqués dans le travail du traducteur et par quels connaissances se dirige-t-on vers cette démarche ?
   
  Selon nous, la traduction est un processus de communication très complexe qui se situe non seulement au niveau linguistique, mais aussi au niveau cognitif. En tant qu’acte cognitif, elle implique la mobilisation des ressources cognitives du sujet traducteur, et plus particulièrement de son système mnésique. Lors de la lecture du texte à traduire le système oculaire du traducteur capte les informations exposées sur le papier ou sur l’écran, qui passent alors par le «registre sensoriel» dans son système mnésique, où elles font l’objet d’un traitement spécifique. Une fois dans le système mnésique, ces informations sont traitées dans la mémoire de travail, un sous-système mnésique qui joue un rôle fondamental, en vue de produire la traduction de ce passage. Pour la réalisation de la traduction d’un passage, la mémoire de travail fait appel aux informations issues du texte à traduire et à celles déjà stockées dans la mémoire à long terme. Ces dernières peuvent être de nature linguistique mais aussi de nature procédurale, fruit de l’entraînement, de l’expérience, voire de l’expertise du traducteur. Si celles-ci sont insuffisantes pour la production de la traduction demandée, le traducteur fait appel à des informations extrinsèques, issues d’une recherche terminologique ou documentaire, voire de la consultation d’experts.
   
  La réalisation de ce traitement suppose la mobilisation de plusieurs ressources cognitives du sujet traducteur, car il s’agit d’un processus qui requiert une multitude de prises de décisions, en fonction des éléments contenus explicitement ou implicitement dans le texte à traduire, de la situation de communication dans laquelle s’insère l’acte traductionnel, du bagage cognitif du traducteur, etc. Parfois ces décisions sont également influencées par la réaction émotive du traducteur provoquée par la lecture du texte à traduire. Ce genre de réactions ne se limitent pas aux textes littéraires, mais peuvent également se manifester lors de la traduction d’autres types de textes à forte connotation émotive [1].
   
  En tant qu’acte linguistique, la traduction est le produit du processus cognitif complexe précité, une énonciation dans la langue cible de ce qui a été déjà énoncé dans une langue source. Une fois le sens du texte de départ saisi par le traducteur, celui-ci cherche dans la langue cible les moyens linguistiques adéquats pour re-exprimer le contenu sémantique, stylistique et pragmatique du texte de départ en tenant compte des diverses contraintes imposées chez le traducteur. Ces contraintes de caractère en principe extrinsèque peuvent l’amener à viser à produire un texte le plus proche possible au contenu du texte de départ ou un texte s’adaptant aux besoins fonctionnels du lectorat cible.
   
   
  Pourriez-vous nous parler de vos rapports avec la francophonie ? Que représente la langue française pour vous ?
  Mes rapports avec la francophonie datent de ma très tendre jeunesse. Marqué par la personnalité de Suzanne Lountzi et son attitude à mon égard, j’ai commencé petit à petit à apprendre le français et à bâtir ma propre image de la France, du monde francophone. Cet attachement à la culture française m’a poussé à faire toutes mes études à Aix-en-Provence, une ville merveilleuse de la France méridionale. Bien que mon premier contact avec le français académique ne fût pas facile, en travaillant très dure, j’ai pu faire des études de Sciences Po, de Relations Internationales  et de Géographie d’Aménagement du Territoire. Ces études, les gens que j’ai rencontrés et les voyages que j’ai faits dans ce que l’on qualifie de « France profonde » m’ont permis de bien connaître ce pays et de forger une image de lui qui me suit à chaque pas. Bien que profondément Grec, je ressens un respect pour ce pays qui m’a accueilli et qui  m’a offert, en fait, les moyens pour bâtir ma propre vie.
   
  Depuis 1988, j’enseigne la traduction économique, juridique et politique du français vers le grec à l’Université ionienne et depuis les années 90 la traduction générale. Ce poste d’enseignant m’a permis de garder contact avec la réalité francophone et de diffuser auprès de mes étudiants un savoir dont les racines remontent à l’époque de mes propres études en France. En effet, ce que j’enseigne à l’Université est profondément marqué par le contenu des cours que j’ai suivi à l’IEP d’Aix-en-Provence, à savoir les institutions politiques, le droit et les relations internationales, l’économie, la géographie économique et politique, etc.
   
  La connaissance de la réalité française et de la mentalité des Français m’ont permis de garder contact ou de nouer de nouveaux rapports avec des collègues Français mais aussi Belges, Québécois et Suisses, ce qui m’a permis de soutenir plusieurs initiatives « francophones ». Parmi elles, je peux citer la création, en 2003,du premier master conjoint franco-hellénique (« Sciences de la Traduction - Traductologie et Sciences cognitives ») en collaboration avec l’Université de Caen, le colloque « Traductologie : une science cognitive », en 2006, et ma collaboration avec la revue META de l’Université de Montréal, en 2007. Je tiens à souligner et à remercier une fois de plus tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces projets, mais plus particulièrement Christine Durieux, Jean Vivier, André Clas et Alexis Michel avec qui j’ai partagé des moments inoubliables.
   
  Mon amour pour la langue française et les cultures francophones m’ont amené à soutenir plusieurs manifestations « francophones », dont les plus importantes sont les « Marathons de lecture pour la francophonie » qui réunissent chaque année des dizaines de groupes de lecteurs  un peu partout en Grèce. En reconnaissance pour mes services rendus à la culture française, l’État français m’a honoré en me nommant en 2004 Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques et en 2014 Officier dans l’Ordre des Palmes académiques.
   
   
  Comment pourriez-vous décrire en quelque mots l’histoire et  les buts du Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation de l'Université ionienne ?
   
  Le Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation (DLETI) de l'Université ionienne fut parmi les premiers départements de l’Université ionienne à être créé. Il fonctionne depuis l’année académique 1986-1987 faisant suite au KEMEDI (Centre de Traduction et d’Interprétation), institution académique créée pour former les premiers traducteurs et interprètes hellénophones en vue de l’adhésion de la Grèce à la CEE. Pour la création du KEMEDI, les responsables de l’époque se sont servi du modèle académique de l’École de Traduction et d’Interprétariat de l’Université de Genève.
  Riche de cet héritage, le DLETI a poursuivi l’œuvre du KEMEDI sur des fondements académiques beaucoup plus solides. Dans un premier temps, le DLETI formait uniquement des traducteurs hellénophones trilingues, qui devaient dès le début de leurs études maîtriser, à part le grec, deux autres langues étrangères parmi l’anglais, le français et l’allemand. Puis, au début des années 90, le DLETI a ajouté un parcours de formation d’interprètes de conférence hellénophones trilingues.
   
  Bien que les cours du cursus ont changé depuis pour des raisons diverses, les fondements du profil académique du cursus du DLETI n’ont pas réellement changé, bien que la crise économique nous a obligé à y porter des changements majeurs.
   
  Le parcours de formation de traducteurs est toujours organisé en deux cycles : le premier, qui s’étend en deux ans, vise l’initiation des étudiants au monde de la traduction et le second à leur spécialisation en des domaines comme la traduction économique, juridique et politique, la traduction technique et la traduction littéraire. Le changement majeur dans ce parcours fut la suppression du semestre obligatoire pour tous les étudiants dans une université étrangère (7e semestre), aux frais de l’État. Ce semestre permettait aux étudiants de s’intégrer dans un milieu social étranger, de s’imprégner de la culture du pays d’accueil et d’approfondir leurs connaissances linguistiques, éléments nécessaires pour saisir le sens profond des textes produits dans ce pays et par la suite les traduire. Les étudiants du DLETI qui désirent poursuivre le parcours d’interprétation d’une durée de deux ans doivent se présenter à des examens internes organisés entre la seconde et la troisième année. Autrefois, durant les années 90, aux examens finaux étaient présents des représentants des services d’interprétation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission qui choisissaient directement les meilleurs diplômés pour couvrir les besoins de leur service.
   
  Enfin, dans le cadre du DLETI fonctionne depuis 1998 le Master « Science de la Traduction » disposant actuellement d’une seule spécialisation (Traductologie). Autrefois, de 2003 jusqu’en 2010 fonctionnait également le Master franco-hellénique « Sciences de la Traduction – Traductologie et Sciences cognitives », une collaboration de l’Université ionienne et de l’Université de Caen (France).
   
  [1] Politis Michel (2017) « Le traducteur en tant qu’entité cognitive », Terminology Coordination, DG Traduction du Parlement européen, Luxembourg
   
  (*) 
  Michel Politis est professeur de Traduction Économique, Juridique et Politique (fr-el) et directeur du Laboratoire de Traduction Juridique, Économique, Politique et Technique au Département de Langues Étrangères, de Traduction et d'Interprétation (DLETI) de l'Université ionienne.  Pour son action en faveur de la Francophonie il a été nommé en 2004 Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques et en 2014 il a été promu Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques.
   
   Interview accordée à Magdalini Varoucha

  Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

  Appel à communications « Gérer L’Anaphore en Discours (GLAD 2018) : vers une approche interdisciplinaire » Université Grenoble Alpes, 5-6 avril 2018

  Appel à communications
  Colloque international

  « Gérer L’Anaphore en Discours (GLAD 2018) : vers une approche interdisciplinaire »
  / Managing Anaphora in Discourse: towards an interdisciplinary approach

  Université Grenoble Alpes
  5-6 avril 2018

  Colloque organisé par Laure Gardelle,  Laurence Vincent-Durroux (LIDILEM) et Caroline Rossi (ILCEA4)

  De nombreux travaux sur l’anaphore ont été consacrés à la définition du concept et à ses limites (deixis, anaphores sans antécédent), ainsi qu’au choix du type d’expression anaphorique en discours (statut cognitif, pragmatique). Plus récemment, des recherches se sont intéressées au traitement des anaphoriques par le récepteur humain (expériences chronométriques ou oculométriques par exemple) ou à sa modélisation computationnelle (traitement automatique des co-références notamment). Mais la question de la gestion de l’anaphore est encore en partie méconnue, notamment du fait de l’absence d’échanges systématiques entre les champs disciplinaires qui abordent le phénomène. Ce colloque vise à favoriser des échanges interdisciplinaires sur cette question, avec deux objectifs :
  • construire une meilleure connaissance des processus de compréhension et de production des anaphores, en prenant en compte des contextes de communication et des locuteurs très variés, notamment dans des situations de communication perturbées ou contraintes.
  • élaborer une réflexion sur la place de l’anaphore dans les théories du traitement de l’information. Cette question implique également une réflexion métalinguistique sur la pertinence de l’anaphore comme outil d’étude, face notamment au concept plus récent de chaîne de référence.
   Sur le premier volet, les études cognitives et pragmatiques ont fait apparaître notamment l’importance du degré d’accessibilité du référent dans le choix de l’anaphorique, et le rôle des inférences. Le co-locuteur doit saisir des indices, de diverses natures, à partir desquels il pourra inférer l’interprétation de l’anaphore. Mais quels sont les obstacles potentiels à la saisie de ces indices ? Cette question reste en partie à explorer, en particulier grâce à la prise en compte de situations de communication et/ou de locuteurs pour lesquels le phénomène est moins  étudié. Des soumissions seront par conséquent bienvenues, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants :
  - En acquisition du langage, les mécanismes généraux de développement des anaphores chez l’enfant sont relativement bien connus. Toutefois, certaines pathologies, par exemple l’autisme dit de haut niveau ou Asperger, ou encore les Troubles spécifiques du langage (TSL), sont associées à des fonctionnements différents des anaphores. Quels sont-ils exactement, et que révèlent-ils sur le fonctionnement de l’anaphore ?
  - Chez les personnes sourdes, comment l’anaphore est-elle acquise et mise en œuvre lors de l‘utilisation des langues signées ou dans l’oralisation des langues parlées ?
  - Dans l’acquisition des langues secondes, quelles sont les difficultés rencontrées dans la production de chaînes anaphoriques authentiques et quelles peuvent en être les origines ?
  - En traductologie appliquée, l’anaphore est également un problème maintes fois décrit pour le traducteur, mais qu’apporte l’analyse de données issues de grands corpus ?
  - En traitement automatique des langues, quels sont les éléments pertinents pour identifier les co-références lors de l’analyse automatique des textes ? Comment produire des anaphores compréhensibles et linguistiquement plausibles en génération automatique ? Quelle est la part de la dimension syntaxique dans la résolution des anaphores ? L’étude de cas de concurrence entre référents potentiels en langage naturel pourra peut-être contribuer également à répondre.
  - Dans le domaine de la traduction assistée par ordinateur, les anaphores figurent parmi les éléments que des traducteurs humains doivent optimiser dans les sorties des systèmes automatiques. Quels problèmes les systèmes de traduction automatique rencontrent-ils, et quel peut être l’apport des connaissances du traitement par l’humain pour contribuer à leur résolution ?
  - Quelles formes prend l’anaphore dans les écrits dits non-normés, tels que  les prises de notes de cours, les cahiers de liaison, ou les brouillons préalables à diverses formes de rédaction ? Quelle est la part des anaphores dans ce qui y est ou non explicité ?

  D’un point de vue plus théorique, le colloque invite également à une réflexion sur la place de l’anaphore dans le traitement de l’information. Des soumissions sont bienvenues pour explorer, notamment, les questions suivantes :
  - Quelle est la part du non-verbal dans la compréhension et la production des anaphores ? On pourra notamment s’intéresser aux gestes, aux mimiques et expressions faciales, ou encore aux attitudes (verbales ou non) d’encouragement vis-à-vis d’enfants ou d’apprenants étrangers lorsque la production du message est par ailleurs laborieuse.
  - La définition du mécanisme d’anaphore peut inviter à s’interroger également sur le fonctionnement de l’anaphore en lien avec des phénomènes grammaticaux connexes qui s’y manifestent, notamment l’accord, dans les cas notamment de décalage avec l’accord grammatical. On pense aux cas d’accord sémantique et syntaxique (mon médecin… elle… ; the committee has… they…),  ou encore aux cas de déplacement de la référence au fil du discours, en particulier à l’oral (ainsi des énoncés du type J’ai acheté une Toyota, parce qu'elles sont robustes). Que révèlent exactement ces décalages, inscrits dans la grammaire des noms ou phénomènes de discours, sur le fonctionnement de l’anaphore ?
  - Quelle est la part de l’anaphore dans la structuration des propos ? On connaît son rôle dans la cohésion discursive, qui est une acquisition tardive. Mais étant donné que la résolution et la production d’anaphores sont des processus complexes, que se passe-t-il par exemple lorsqu’un utilisateur de la langue se retrouve temporairement en surcharge cognitive, notamment en L2 : l’anaphore est-elle conservée, ou subit-elle des dommages ? De même, lorsqu’un locuteur modifie consciemment un élément de son message (discours non sexiste par exemple, pour certains locuteurs), dans quelle mesure cela affecte-t-il les anaphores ou leur traitement ?
  - La question du rôle des anaphores dans la structuration du propos invite à réévaluer, plus généralement, la pertinence du concept même d’anaphore au sens traditionnel du terme. Certains proposent ainsi de l’étendre à des cas sans antécédent textuel (« anaphore pragmatique ») ; d’autres abandonnent la centration sur l’anaphore au profit du concept plus large de « chaîne de référence », dont les maillons peuvent être des anaphoriques, mais aussi toute autre mention du référent. Les contours proposés par le concept traditionnel d’anaphore ne seraient-ils donc pas les plus appropriés pour aborder le traitement de l’information ? Pour autant, faut-il considérer qu’il n’est pas pertinent, en fin de compte, de circonscrire des études aux seules anaphores ? Par ailleurs, plus anciennement, Halliday & Hasan (1976) ont eu recours aux concepts d’ « endophore » et d’ « exophore » ; ces termes, usités notamment en France, semblent être tombés en désuétude ; mais au vu des approches plus larges de la référence prônées par les courants innovants actuels, pourraient-ils susciter un regain d’intérêt ?

  Les propositions sont à déposer sur https://glad2018.sciencesconf.org/
  Elles comporteront le titre, le(s) nom(s), le(s) prénom(s), le rattachement institutionnel, et l'adresse courriel du ou des auteurs, puis le résumé en français ou en anglais (500 mots maximum) ainsi que 5 références bibliographiques. Le résumé explicitera clairement la question à l'étude, les données utilisées, la méthode d'analyse, les résultats.

  Langues du colloque : français et anglais

  Les articles issus du colloque, sous réserve d’acceptation par le comité scientifique,  feront l’objet d’une publication.

  Calendrier :
  - date limite de soumission : 10 novembre
  - notification aux auteurs : 30 novembre

  Conférencières invitées :
  - Marion Fossard (Université de Neuchâtel) et Marjolijn H. Verspoor (Université de Groningen) 

  Comité scientifique :

  Laurent Besacier (Université Grenoble Alpes)
  Béatrice Bourdin (Université de Picardie - Jules Verne)
  Jean-Pierre Chevrot (IXXI, ENS Lyon)
  Jean-Marc Colletta (Université Grenoble Alpes) 
  Pierre Cotte (Université Paris-Sorbonne)
  Dorothy Kenny (Dublin City University) 
  Heather Hilton (Université Lumière Lyon 2)
  Jean-Rémi Lapaire (Université Bordeaux Montaigne)
  Elisabeth Lavault-Olléon (Université Grenoble Alpes) 
  Marie-Thérèse Le Normand (INSERM - Université Paris Descartes)
  Jacqueline Leybaert (Université Libre de Bruxelles)
  Philip Miller (Université Paris Diderot)
  Aliyah Morgenstern (Université Sorbonne Nouvelle)
  Marie Nadeau (Université du Québec à Montréal)
  Anne-Marie Parisot (Université du Québec à Montréal)
  Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg)

  Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

  Εκδήλωση: "Μεταφράζοντας το Ημερολόγιο του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ. Εμπειρίες, δυσκολίες, λύσεις..."

  Εκδήλωση: 15-5-2-1017, ώρα 12:00, Κτήριο Ασκληπιός, Αίθουσα Α3

  "Μεταφράζοντας το Ημερολόγιο του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ. Εμπειρίες, δυσκολίες, λύσεις..."
   

  Συμμετέχουν: οι κ.κ. Λεωνίδας Κόλλας, Θόδωρος Μεταλληνός και Μιχάλης Πολίτης

  Στο πλαίσιο της εκδήλωσης σκοπεύουμε να μεταφέρουμε στους φοιτητές του ΤΞΓΜΔ, και σε όποιον άλλο επιθυμεί τις εμπειρίες μας από τη μετάφραση του Ημερολογίου του Στρατάρχη Σούλενμπουρκ, στο οποίο περιγράφει την πολιορκία της Πόλης της Κέρκυρας του 1716 από τους Οθωμανούς.

  Η μεγαλύτερη δυσκολία συνίστατο στο ότι έπρεπε να μεταφράσουμε στα Ελληνικά κείμενο που είχε γραφτεί από Γερμανό ανώτατο στρατιωτικό σε Γαλλικά του 18ου αιώνα...