20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

6e COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DIDACTIQUE DES LANGUES SECONDES (CIDLS6) : Interactions significatives et authentiques au sein de la salle de classe et au-delà (Montréal, 27-28 avril 2017)

6e COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DIDACTIQUE DES LANGUES SECONDES (CIDLS6) :
Interactions significatives et authentiques au sein de la salle de classe et au-delà

Date limite: 30 septembre 2016

Dates : 27-28 avril 2017
Lieu : Université McGill, Montréal, Canada
Langues officielles du colloque : français et anglais
Date limite pour la soumission des propositions : 30 septembre 2016
Acceptation annoncée : 30 novembre 2016

Le Centre d’enseignement du français de l’Université McGill, situé au coeur de la vibrante métropole de Montréal, vous convie au 6e colloque international sur la didactique des langues secondes (CIDLS6). Le colloque visera à mettre en valeur les recherches novatrices et diverses façons de favoriser, d’intégrer et d’évaluer des interactions significatives et authentiques en langue seconde et étrangère dans le contexte postsecondaire actuel. Le CIDLS6 offrira un forum propice aux recherches en didactique, aux pratiques pédagogiques, aux collaborations futures et aux discussions portant sur les succès et les défis que présentent les axes suivants :


  •     innovation en matière de curriculum, de syllabus et de résultats de l’apprentissage dans le domaine de l’enseignement supérieur ;
  •     application des théories relatives à l’apprentissage des langues secondes et étrangères ;
  •     multimodalité, multilittéracie, multilinguisme ;
  •     stratégies et techniques liées à l’apprentissage actif ;
  •     apprentissage expérientiel, engagement communautaire et apprentissage par le service ;
  •     intégration de la technologie ; apprentissage hybride, en ligne et à distance ;
  •     pratiques efficaces en matière d’évaluation et de rétroaction corrective.

Nous sollicitons des propositions de communications (20 minutes), d’ateliers interactifs (60 minutes) et de tables rondes (60 minutes, 3-4 intervenants) portant sur les axes susmentionnés ou tout autre sujet relatif au thème du colloque.

Soumission des propositions de communications
Les propositions de communications (maximum 300 mots) doivent être soumises avant 23 h 59 (heure de l’Est) le 30 septembre 2016, par le biais du site Web du colloque : www.slpconference.ca.

Publication des actes du colloque
Selon l’avis du comité scientifique, des intervenants seront invités à soumettre un article pour la publication dans les actes du colloque. Tous les articles seront soumis à une évaluation à double insu.

Site: http://www.slpconference.ca/call-for-papersappel-a-communications/