20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

7e Appel à projets du Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix


Le Fonds francophone d’initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix (FFIDDHOP) apporte son appui aux initiatives et projets de terrain développés pour la promotion de la culture des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix. Ce fonds de concours s’adresse aux organisations de la société civile et fonctionne sur la base d’une procédure d’appel à propositions. Le 7e appel à propositions du FFIDDHOP, lancé le 14 janvier, est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 février 2013.
- En savoir plus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου