20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

CRÉATION DU REFTIC, RÉSEAU FRANCOPHONE DE TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE

CRÉATION DU REFTIC, RÉSEAU FRANCOPHONE DE
TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE
http://reftic.francophonie.org/Le réseau francophone de traducteurs et interprètes de conférence (REFTIC) est un forum de collaboration internationale, composée de traducteurs et d’interprètes de conférence, ainsi que d’experts dans le domaine de la traduction et de l’interprétation de conférence, ayant le français dans leurs combinaisons linguistiques et exerçant au sein ou autour des organisations africaines et internationales.

Créé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce réseau est le fruit d’une concertation entre celle-ci et les organisations internationales partenaires de la Francophonie, et est né des besoins identifiés au sein de ces dernières, en termes de traducteurs et interprètes qualifiés.
Le REFTIC concerne dans un premier temps les organisations internationales basées en Afrique, et s’ouvrira progressivement aux autres continents.

Les missions du REFTIC s’articulent autour des axes suivants :
  • Répondre à la pénurie de traducteurs et interprètes qualifiés ayant le français dans leur combinaison linguistique dans les organisations internationales partenaires de l’OIF ;
  • Créer un espace d’échanges d’expériences et de mutualisation de ressources ;
  • Conduire des actions de formation de renforcement de capacités (à destination de ses membres et des futurs adhérents) et de formation de formateurs ;
  • Établir des passerelles entre centres de formation reconnus et organisations multilatérales partenaires de la Francophonie, et ainsi soutenir les jeunes diplômés francophones, dans le cadre d’un programme de mobilité, dans leurs démarches de candidature auprès de ces institutions.

Pour plus d'information : http://reftic.francophonie.org/

Il est dès à présent possible grâce au site Internet du REFTIC de s'inscrire au registre des traducteurs et interprètes ou de poser sa candidature pour une bourse d'études de l'OIF dans une formation de traducteur ou d'interprète de conférence.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου