20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

AUF : Προκήρυξη πρόσληψης μεταδιδακτορικών ερευνητών (Προθεσμία: 25 Ιουνίου 2015)

Προκήρυξη πρόσληψης μεταδιδακτορικών ερευνητών

Προκήρυξη 2015 του Ινστιτούτου Έρευνας για την ανάπτυξη
Περιοχή προέλευσης : Δυτική Ευρώπη
Προκηρύσσονται 15 θέσεις για ένα έτος , δυνατότητα ανανέωσης για 2ο χρόνο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει διδακτορικό (γαλλικό διδακτορικό, PhD ή ισότιμο ξένο διδακτορικό) μέσα στα 5 προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να προσκομίζουν ένα φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα παρουσιάζουν το ερευνητικό πρόγραμμα που προτείνουν να αναπτύξουν σε ένα ίδρυμα με το οποίο το ΙΕΑ θα πραγματοποιήσει συν-εποπτεία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ερευνητικά σχέδια που αφορούν τα εξής θέματα:

  • Σχέσεις κοινωνιών – περιβάλλοντος
  • Ανάπτυξη, κοινωνικές και οικονομικές δυναμικές
  • Στήριξη, αναπτυξιακές πολιτικές του Κράτους
  • Κίνδυνοι, κλίματα και περιβάλλον
  • Βιοποικιλότητα, πόροι και διατροφική ασφάλεια
  • Υγεία

  • Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα εργάζονται στη Μητροπολιτική Γαλλία και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αποστολές μικρής ή μεγάλης χρονικής διάρκειας, σε χώρα του Νότου ή σε υπερπόντια περιοχή ή νομό.
  • Ο φάκελος υποψηφιότητας και ο ενημερωτικός οδηγός, που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευτείτε πριν την υποψηφιότητα σας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΑ.
  • Ο πλήρης φάκελος πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση drh.recrutement@ird.fr το αργότερο μέχρι 25 Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου