20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

APPEL À COMMUNICATIONS: "Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions Francophonies, formations à distance, migrances. Réflexions épistémologiques et interventions" TOURS, 9-11 juin 2016

APPEL À COMMUNICATIONS

Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions
Francophonies, formations à distance, migrances
Réflexions épistémologiques et interventions

TOURS, 9-11 juin 2016

Date limite: 15 octobre 2015


L’objectif principal de ce colloque sera, à partir de questionnements en sociolinguistique et en didactologie-didactique des langues (plus particulièrement du/des français), de mettre en débat des réflexions issues de ces deux tendances sans en privilégier une plutôt que d’autres, mais en posant la question des choix épistémologiques qui les sous-tendent et des raisons de ces choix qui ne peuvent être uniquement « scientifiques », mais qui sont aussi éthiques, politiques et liées à des manières différentes d’envisager l’intervention des chercheurs dans le champ social. Il s’agira donc d’argumenter sur les façons dont ces options épistémologiques-éthiques-
politiques problématisent respectivement les questions liées à la diversité linguistique et culturelle, en particulier du point de vue des modalités de réception et d’appropriation en jeu, en la matière. Les « terrains » des francophonies, des formations à distance qui interrogent également les distances en formation (cf. programme FaDA : CQFD [4]), des migrances, ainsi que les implications épistémologiques et interventionnistes, incluant la problématique des écritures / mises en forme / mises en scène des recherches seront plus particulièrement convoqués, sans exclure d’autres situations intéressant directement les recherches liées aux langues en SHS.

Les principales questions qui seront abordées et discutées s’appuient sur des visions contrastées des notions mêmes de « langue », de « culture », de « diversité », d’« appropriation », etc., et débouchent possiblement sur d’autres mises en perspective quant aux notions de « variation », « interaction », « distance », « terrain », « contexte », « histoire », par exemple, qui se colorent et se problématisent différemment selon les choix épistémologiques adoptés.

Appel complet à lire sur le site: http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-diversite-linguistique-et-culturelle-appropriations-receptions-480078.kjsp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου