20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE Date limite: 26 juillet 2016

VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE

Date limite: 26 juillet 2016 
Ce programme mis en place par l’OIF en 2006 offre aux jeunes francophones âgés de 21 à 34 ans la

possibilité de s’engager durant 12 mois pour mettre leurs compétences au service d’un projet et de vivre une expérience de mobilité internationale au sein de l’espace francophone qui s’intègrera à leur parcours professionnel.

Critères d’éligibilité


Le (la) candidat(e) sera sélectionné(e) sur la base de ses compétences dans son domaine d’intervention, de sa motivation et selon les critères suivants :

• Être âgé(e) entre 21 et 34 ans pendant la mission.

• Avoir la majorité légale dans son pays d’origine et dans le pays d’accueil.

• Être reconnu(e) médicalement apte.

• Avoir la nationalité de l’un des 57 Etats ou Gouvernements membres de la Francophonie.

• Résider sur le territoire de l’Etat ou du Gouvernement membre dont il est ressortissant.

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent.

• Etre en règle avec les lois et l’administration de son pays.

• Le candidat doit disposer d’un passeport en cours de validité

• Le (la) candidat(e) s’engage pour 12 mois et s’engage à rejoindre le pays dont il est ressortissant à la fin de sa mission.

• Le recrutement du (de la) candidat(e) est strictement individuel, le projet excluant toute prise en charge de la famille ou de toute autre personne. Un(e) volontaire ne peut faire valoir sa qualité de volontaire francophone pour être rejoint(e) par un tiers.

• Le (la) candidat(e) ne peut pas être volontaire dans son propre pays.

• Les candidatures provenant "des pays du sud" et d’Europe centrale et orientale sont fortement encouragées.

• Le (la) candidate devra motiver son choix pour un seul poste de la liste des postes à pourvoir sous peine de rejet de sa candidature.

• Les candidatures des personnes qui ont peu ou pas d’expériences professionnelles à l’international seront privilégiées.


IMPORTANT : Chaque candidat ne postulera que pour un poste, tout candidat qui aura postulé sur plusieurs postes verra son dossier rejeté.

Pour la promotion 2017 :


• Lancement de l’appel à candidatures : 6 au 26 juillet 2016 (midi heure de Paris)

• Session de formation obligatoire avant départ : courant novembre 2016 ;

• Départ en mission : janvier 2017.

Liste des offres: http://www.francophonie.org/liste_offres.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου