20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδήλωση της ΑΜΟΡΑ για τον Albert Camus και τον Romain Garry (Γαλλικό Ινστιτούτο, Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014)


Association des Membres dans l’Ordre des Palmes Académiques
Section hellénique
www.amopahellas.gr

Samedi 18 octobre à 10.00 à l’auditorium de l’IFG


Pourquoi Albert Camus et Romain Garry ensemble ?

Deux auteurs qui marquent, le premier la première moitié du XXe, le deuxième la deuxième partie.
Proposer « La Peste » d’une part et « La Vie Devant Soi » de l’autre c’est sensibiliser l’opinion publique actuelle de ces messages intemporels de lutte permanente pour servir l’humanité dans un esprit de solidarité, ce dernier étant la caractéristique des valeurs que la francophonie promeut. « Servir et partager », tel est l’emblème de l’AMOPA qui, en collaboration étroite avec l’IFG, vous propose une année littéraire avec des invités d’envergure internationale.
Intervenants :
- Franck Planeille, Président de la Société des études camusiennes,
- Denis Labouret, Professeur à la Sorbonne
 En présence du Professeur Olivier Soutet

Inscription auprès du Service des Examens : Catherine Spiliopoulou : 210 33 98 635
de 09.00-15.00

Frais d’inscription : 10 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου