20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Lancement officiel du site Internet de la 16e assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie


L’AUF, première association mondiale d’universités, tiendra sa 16e assemblée générale du 7 au 10 mai 2013 au Brésil, à São Paulo. À cette occasion, l’Agence est fière de vous annoncer le lancement officiel de son site Internet www.ag2013.auf.org dédié à ce rendez-vous quadriennal qui réunira plus de 780 universités de 98 pays différents.


Instance suprême de l'AUF, l'assemblée générale est un moment unique dans la vie de l'Agence, où ses partenaires se mobilisent afin de contribuer à la co-construction d'approches solidaires et d'actions de développement communes en faveur de la Francophonie universitaire de l'avenir.


L’AUF lance son site Internet d’information qui coïncide avec l'ouverture des inscriptions à cette assemblée. Elle invite ses établissements membres à confirmer leur participation à cet important évènement en s’inscrivant en grand nombre via la plateforme et son formulaire en ligne. Cette participation représente non seulement la preuve de la volonté des membres de contribuer au fonctionnement de l’AUF ; elle symbolise également la réalisation d'un projet commun, celui d'une communauté d'universités francophones qui travaille à approfondir un cadre institutionnel toujours plus efficace en faveur du développement international de la science.


Ce site présente également un aperçu des activités qui seront à l'agenda de cet événement majeur : présentation de la prochaine programmation quadriennale 2014-2017, élection d’un président et renouvellement des instances collégiales de l’AUF, tables rondes sur les nouveaux défis qu'une société en mutation impose aux universités en ce début de XXIe siècle et que ce rassemblement, à teneur scientifique, permettra d'aborder.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου