20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Discours de François Hollande au Sommet de la Francophonie à Kinshasa.

« L’avenir de la francophonie, il est ici, en Afrique (…) Le français n’appartient pas à la France, il vous appartient, il est à vous. »
« Parler le français, c’est aussi parler les droits de l’Homme »
« Le pluralisme, le respect de la liberté d’expression, l’affirmation tout être humain doit pouvoir choisir ses dirigeants »
« La Francophonie doit porter la démocratie »
« La promotion des femmes »
 Βίντεο: http://www.lecafedufle.fr/2012/10/francophonie-francois-hollande/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου