20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Accès aux revues médicales John Libbey eurotext dans les universités membres de l'AUF

L'Agence Universitaire de la Francophonie et l'éditeur John Libbey Eurotext se sont associés pour permettre aux établissements membres au Sud avec spécialisation médicale d'accéder gratuitement en ligne, pendant un an à 21 revues scientifiques spécialisées en médecine.

Les revues médicales JLE :
John Libbey

De la médecine interne à l'agronomie, des maladies vasculaires à la médecine tropicale, de la gastro-entérologie à l'économie de la santé… 27 revues, toutes de facture scientifique ou médicale, figurent aujourd'hui au catalogue des Editions John Libbey Eurotext.
Des journaux aux normes de l'édition scientifique de qualité principalement axées sur l'actualisation des connaissances et la formation de haut niveau, ces revues publient en priorité des articles de synthèse et répondent aux critères de l'édition scientifique internationale.
Toutes les revues JLE sont dirigées par un rédacteur en chef assisté d’un comité de rédaction constitué des meilleurs spécialistes du domaine concerné, véritables acteurs des progrès de la recherche et de la médecine d'aujourd'hui. Tous les articles sont soumis à au moins deux relecteurs pour expertise avant leur acceptation ou non par le comité de rédaction.

Pour plus d'information
Gilles d'EGGIS Agence universitaire de la francophonie
gilles.deggis@auf.org

Πηγή:  http://www.auf.org/actualites/acces-aux-revues-medicales-john-libbey-eurotext-da/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου