20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Υποτροφία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (École française d’Athènes)

Chères et chers collègues,

Veuillez trouver en pièce jointe la documentation relative aux candidatures à une bourse mensuelle de l’École française d’Athènes pour l’année civile 2014. Le dossier de candidature complet doit être parvenu à l’EfA le 15 octobre 2013 au plus tard. Toute l’information concernant les bourses est également disponible sur le site internet de l’EfA, http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm

En vous remerciant par avance de toute l’aide que vous pourrez apporter à une très large diffusion de cet appel à candidatures auprès de vos étudiants, de l’École doctorale de votre Université et de votre Centre de recherche, nous vous prions de recevoir nos salutations les meilleures.

Julien Fournier
Directeur des études, Antiquité et Byzance

Maria Couroucli
Directeur des études, époques moderne et contemporaine


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε συνημμένο το ενημερωτικό υλικό που αφορά τις μηνιαίες υποτροφίες της Γαλλικής Σχολής Αθηνών για το έτος 2014. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2013. Όλες  οι πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υποτροφιών είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Σχολής: http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm

Σας παρακαλούμε θερμά να προωθήσετε την παρούσα ανακοίνωση στους φοιτητές, τους συνεργάτες και συναδέλφους σας στο Πανεπιστήμιο ή στο Κέντρο Ερευνών στο οποίο εργάζεστε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Julien Fournier
Directeur des études, Antiquité et Byzance

Maria Couroucli
Directeur des études, époques moderne et contemporaine


Dear Colleagues,

Please find attached the latest information concerning the French School of Athens’ one-month research fellowships for the calendar year 2014.  
The application deadline is October 15, 2013.  Please refer to the Ecole française d’Athènes website for further information : http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm

Thank you for forwarding this to PhD students, colleagues, University Departments and Research Centres.

With best regards,

Julien Fournier
Directeur des études, Antiquité et Byzance

Maria Couroucli
Directeur des études, époques moderne et contemporaine
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου