20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Séminaire Littérature et Politique « Paris-Athènes 1945-1975 », organisé par l’Ecole française d’Athènes en partenariat avec le Département de Recherches Néo-helléniques du FNRS

Madame, Monsieur, Chers collègues,


Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise du Séminaire Littérature et Politique « Paris-Athènes 1945-1975 », organisé par l’Ecole française d’Athènes en partenariat avec le Département de Recherches Néo-helléniques du FNRS.


La prochaine rencontre aura lieu Mercredi 02 Octobre 2013 à 19h00, dans la salle de conférences de l’EfA (6, rue Didotou).


I o a n n a  C O N S T A N D O U L A K I
(Université d’Athènes)

François Mauriac - Jean Cocteau : deux regards sur la Grèce de l'après-guerreEspérant que vous nous ferez l’honneur de votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Chers Collègues, nos salutations les meilleures.
Vous trouverez également le programme du séminaire pour la période Octobre-Décembre 2013 sur :
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου