20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

APPELS À COMMUNICATIONS: "QUE LE FRANÇAIS SE NOMME DIVERSITÉ… "

APPELS À COMMUNICATIONS

QUE LE FRANÇAIS SE NOMME DIVERSITÉ… 

Colloque de l’Association d’études en langue française (AFLS) 

Université du Kent, à Cantorbéry (Angleterre, Royaume-Uni), du mercredi 25 au vendredi 27 juin 2014 

Date limite: 10 janvier 2014 

Le colloque annuel de l’Association d’études en langue française (AFLS) sera tenu à l’Université du Kent, à Cantorbéry, du mercredi 25 au vendredi 27 juin 2014.

A un moment où bon nombre de chercheurs se demandent si la relative homogénéité linguistique des français d’Europe, du moins sur le plan diatopique, constitue une véritable "exception française", ce colloque se propose d’explorer la manière dont la diversité persiste de par le monde francophone, ou bien adopte de nouvelles guises. Comment les différences à tous les niveaux (stylistique, sociolinguistique, syntaxique, sémantique….) se manifestent-elles dans la langue moderne, et quelles formes ont-elles prises dans le passé? Le colloque examinera également d’autres formes de diversité, par exemple celle du cadre théorique pour la description du français, des méthodes ou encore des résultats pédagogiques, et celle de l’expérience du bilinguisme avec le français.

Le comité scientifique accueille favorablement toute proposition de communication sur ce thème, ainsi que sur tout autre aspect de l’étude de la linguistique française et de l’enseignement du français dans l’éducation
supérieure.

Les langues du colloque sont le français et l’anglais, et les propositions devront être rédigées dans la langue de communication. La durée prévue des communications est de 30 minutes (20 minutes suivies de 10 minutes pour les questions).

Conférencières plénières confirmées:

Françoise Gadet (Paris Ouest Nanterre La Défense)
Mari Jones (Cambridge)
Ros Mitchell (Southampton)

Pour plus de renseignements, contacter: colloqueAFLS@kent.ac.uk

David Hornsby (D.C.Hornsby@kent.ac.uk)
Jon Kasstan (J.Kasstan@kent.ac.uk)
Rutherford College
University of Kent
Canterbury CT2 7NX

Les propositions de communication (300 mots maximum, titre et références exclus) peuvent être soumises
par http://linguistlist.org/easyabs/AFLS2014 entre le 6 octobre 2013 et le 10 janvier 2014. Les propositions,
qui devront être anonymes, mentionneront explicitement le ou les domaines dans lesquels elles pourront s’inscrire. En cas de problèmes, merci de contacter les organisateurs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου