20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

APPEL À CANDIDATURES "Formations ouvertes et à distance" (Agence Universitaite de la Francophonie)


L'appel à candidatures FOAD pour la promotion 2014-2015 est en ligne sur le site http://foad.refer.org/

75 formations sont désormais disponibles, et 9 autres seront publiées d'ici la fin du mois.

Ce sont en tout 84 formations diplômantes que nous proposons pour la promotion 2014-2015 : 8 DU, 11 en L3, 19 en M1, 46 en M2, dans les domaines : "Droit, économie et gestion", "Éducation et formation", "Sciences de l'ingénieur", "Médecine et santé publique", "Sciences humaines" et "Environnement et développement durable".

Ces diplômes sont issus d’universités européennes, mais aussi d’établissements du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, d'Égypte, du Liban, de Madagascar, du Maroc, du Sénégal et de Tunisie - 34 formations du Sud et 50 du Nord.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου