20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Enquête sur la bibliothèque CADIST de l'EFA
Madame, Monsieur, cher(e)s collègues,

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a créé un nouveau dispositif documentaire appelé CollEx ("Collections d'Excellence"), visant à prendre le relais des CADIST.
Comme vous le savez, la bibliothèque de l’EFA fait partie, depuis 2008, du dispositif CADIST et reçoit, à ce titre, une subvention spécifique pour des acquisitions documentaires.
 
Dans ce contexte, le ministère lance une enquête en ligne pour connaître les usages et recueillir les besoins et les attentes de la communauté scientifique tant en LSH qu’en sciences « dures ».
Les résultats de cette consultation seront l’un des éléments pris en compte pour définir ce que sera le futur dispositif Collex et donc le soutien financier dont pourrait continuer à bénéficier la bibliothèque de l’EFA.
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à cette enquête en cliquant ici
Nous vous remercions vivement de votre collaboration.

Très cordialement

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου