20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Πρόγραµµα υποστήριξης του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας, µε σκοπό την κατάρτιση κοινών γαλλο-ελληνικών προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus +

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015, Κοινά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας της Γαλλίας και η Γαλλική Πρεσβεία  προτείνουν ένα πρόγραµµα υποστήριξης για την ανάπτυξη κοινών ελληνογαλλικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε συνεργασία µε άλλους εταίρους, µε σκοπό την προετοιµασία και την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus + (Προκήρυξη Erasmus+ "Joint Master Degrees" 2015).

Οι προτάσεις θα υποβληθούν µέχρι τις 15 Ιουνίου 2014, τελευταία προθεσµία.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τα γαλλικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τα ελληνικά Ιδρύµατα, και θα κατατεθούν στη γαλλική αρχή σύµφωνα µε την ακόλουθη προκήρυξη:
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid78685/soutien-a-des-participationsconjointes-franco-helleniques-au-sein-d-erasmus.html

Οι 5 ή 6 προτάσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν ένα ποσό ύψους µέχρι 5000 € ανά πρόταση που προορίζεται για την προετοιµασία της υποψηφιότητάς τους στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015 Erasmus+, η οποία θα δηµοσιευθεί στο τέλος του 2014.

Η διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου των προτάσεων που θα έχουν εγκριθεί θα ανέρχεται στους 9 µήνες.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Siegfried Martin-Diaz, Ακόλουθος επιστηµονικής & πανεπιστηµιακής συνεργασίας
E-mail: smartin-diaz@ifa.gr, Τηλ. +30 210 33 98 662

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου