20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

APPEL À CANDIDATURES - Université du Luxembourg - Assistant-chercheur (M/F) en sémiotique : sémiolinguistique ou sémiotique des arts et des médias (M/F)

L’Université du Luxembourg recrute pour l’Unité de Recherche IPSE au sein de la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation
Assistant-chercheur (M/F) en sémiotique : sémiolinguistique ou sémiotique des arts et des médias (M/F)
 


Date limite :  20 août 2014

Mission
L’assistant-chercheur doit réaliser un projet de recherche en sémiolinguistique ou en sémiotique des arts et des pratiques médiatiques sous la direction du Pr Dr Marion Colas-Blaise. Par ailleurs, il/elle participera activement aux activités de l’Institut d’Eudes Romanes, Médias et Arts au niveau scientifique (organisation de colloques, congrès, séminaires).
L’assistant-chercheur pourra dispenser un enseignement (charge limitée à définir) en sémiotique et/ou en sémiolinguistique dans la formation « Études françaises » (Bachelor en Cultures européennes) ou dans le Master en « Culture et médias dans un espace multilingue » (prévu pour septembre 2015).

Profil


  • Titulaire d’une thèse de doctorat attestant une connaissance approfondie de la théorie sémiotique ou une spécialisation dans l’étude d’un objet artistique ou médiatique (photographie, cinéma, peinture, nouveaux médias, image scientifique…).
  • La langue d’enseignement sera le français. Il est requis une bonne connaissance d’une deuxième langue (allemand ou anglais). La connaissance au moins passive d’une troisième langue (allemand, anglais ou autre) sera considérée comme un atout. 
  • Connaissance des outils informatiques
  • Dispositions à travailler en équipe et en interdisciplinarité.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Pr Dr Marion Colas-Blaise
marion.colas@uni.lu
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de s’inscrire sur le site de l’université.  Leur dossier de candidature comprendra :
  • un projet de recherche d’environ cinq pages (avec une bibliographie)
  • une lettre de motivation
  • un curriculum vitae détaillé
  • copie des diplômes obtenus
Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à une audition en septembre.
Toutes les candidatures sont traitées de manière strictement confidentielle.
L’Université de Luxembourg est un employeur qui assure l’égalité des chances.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου