20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Fomum mondial de la langue française (Liège, du 20 au 23 juillet 2015)

Πληροφορίες

La deuxième édition du Forum mondial de la langue française aura lieu du 20 au 23 juillet 2015 à Liège, en Belgique.Αποστολή

L’objectif du Forum est notamment de mettre en évidence à la fois le caractère mondial de la langue française et son inscription dans des réalités et des pratiques modernes auxquelles les populations, notamment les plus jeunes, trouvent intérêt et plaisir, en étant convaincues de l’utilité voire de la nécessité d’y recourir.

Ce Forum devrait mobiliser un large public jusqu’alors peu sensibilisé aux questions linguistiques en dévoilant les implications de l’usage de la langue française dans les moments privilégiés de la vie des citoyens.

La deuxième édition du Forum mondial de la langue française est une initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui sera mise en œuvre en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'événement aura lieu du 20 au 23 juillet 2015 dans la ville de Liège.

Γενικές Πληροφορίες

Merci de participer à cette discussion sur le Forum mondial de la langue française. Nous nous efforçons de maintenir un environnement de discussion qui favorise la libre expression, tout en maintenant un certain de niveau de décorum. Dans cette perspective, nous nous réservons le droit de supprimer un ou tous commentaires basés sur les critères suivants.

http://www.forumfrancophonie.org/

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique éditoriale sur les médias sociaux à cette adresse : http://www.forumfrancophonie2012.org/documents/politique_fmlf_ms.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου