20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Qui a inventé les poubelles ?

La poubelle a été inventée en 1884. Le nom du monsieur qui l`a inventée est Eugène Poubelle. Il était préfet de Grenoble et de Paris. La première loi qui a obligé à mettre les résidus dans des poubelles date du 7 mars 1884.

A partir de1974, les idées écologiques et la chasse au gaspillage gagnent du terrain.
La loi du 13 juillet 1992 prévoit qu'en 2002 seuls les déchets ultimes devront être stockés dans des décharges contrôlées et préconise la valorisation des déchets (pour fournir de l'énergie).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου