20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

AUF : Appel à manifestations d’intérêt pour la constitution d’une banque régionale d’experts

Appel à manifestations d’intérêt pour la constitution d’une banque régionale d’experts
Bureau Europe centrale et orientale
Date limite : 31 décembre 2011

Le Bureau Europe Centrale et Orientale lance un appel à manifestations d’intérêt en vue de la constitution d’une banque régionale d’experts pour l’ensemble des champs disciplinaires définis par le Conseil scientifique de l’AUF. La liste des disciplines en vigueur à l’AUF depuis novembre 2010 est annexée au formulaire de manifestation d’intérêt.

Les experts auront pour mission d’appuyer le Bureau dans l’exécution des tâches indiquées ci-dessous, en se référant aux objectifs et aux priorités de la programmation quadriennale 2010-2013 et de la stratégie régionale pour l’Europe Centrale et Orientale.

En savoir plus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου