20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

APPEL À PARTICIPATION : Recherche en didactique des langues et des cultures : Wiki des notions et concepts

APPEL À PARTICIPATION

Recherche en didactique des langues et des cultures : Wiki des notions et concepts
http://wiki.auf.org/glossairedlc
La didactique des langues s’est imposée, dans l’espace francophone, comme domaine de recherche sur et pour l’enseignement-apprentissage des langues, premières, secondes et étrangères. Cette discipline emprunte nombre de ses notions et concepts à d’autres disciplines, tels quels ou en les adaptant, voire en les transformant en profondeur, et elle en crée elle-même dans le mouvement de production, de diffusion et d’enseignement des savoirs qu’elle génère.

Comme dans tout champ scientifique, les concepts et leurs définitions font l’objet de fluctuations, de changements, de débats. On constate ainsi une certaine instabilité et un certain renouvèlement constitutifs de ces savoirs dans la circulation des notions, entre :
- d’une part, le niveau d’élaboration scientifique où des approches théoriques et méthodologique ainsi que des fondements variables influent sur la variation des définitions ;
- et, d’autre part, le niveau de leur exploitation professionnelle, où s’associent autant que se percutent les discours spécialisés au nom de la didactique des langues en tant qu’activité heuristique, et les discours spécialisés et ordinaires de la didactique des langues en tant qu’activité de formation et pratique sociale.

Le Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures propose à ses contributeurs, et plus largement à la communauté scientifique, de constituer ainsi un outil dynamique sous la forme d’un vaste glossaire évolutif, international et partagé qui permet d’affiner, d’actualiser et de comparer les définitions des notions dans les divers cadres de recherche et de formation, dans le temps, dans les situations et les espaces linguistiques et culturels.

Le Wiki des notions et concepts (http://wiki.auf.org/glossairedlc) est placé sous la responsabilité scientifique d’un comité de rédaction :
- Philippe Blanchet
- Patrick Chardenet
- Daniel Coste
- Jean-Pierre Cuq

Index des termes définis: http://wiki.auf.org/glossairedlc/Index

La section « Commentaires concernant cette définition » est ouverte à tout utilisateur qui doit, au préalable, créer un compte.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου