20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

18-24 mai 2012 – Au Festival de Cannes, la Francophonie se mobilise pour le cinéma africain

Cette année encore, la francophonie participera activement au Festival de Cannes. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), TV5 Monde, RFI, France 24 et Canal France International sont associés pour animer le Pavillon « Les Cinémas du Monde », organisé par l’Institut Français et parrainé par l’actrice et réalisatrice Maria de Medeiros (Portugal) et le cinéaste Elia Suleiman (Palestine).
Le Pavillon sera inauguré le vendredi 18 mai. Il accueillera cette année 10 jeunes réalisateurs du monde entier. Jusqu’au 24 mai, il offrira des moments de rencontres, de travail et d’échanges pour favoriser la promotion et la création des cinématographies du monde.
Le samedi 19 mai, le film « La Pirogue », du réalisateur sénégalais Moussa Touré, sélectionné dans la catégorie « Un certain regard » sera présenté avant qu’ait lieu une rencontre pour la mise en œuvre effective du fonds panafricain pour le cinéma et l’audiovisuel.
D’autres films africains seront présent à Cannes cette année, dont trois pour la zone francophone, « Après la bataille » de Yousry Nasrallah (Egypte), « La Pirogue », et « Les chevaux de Dieu » de Nabil Ayouch (Maroc) qui a bénéficié du Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud de l’OIF.
Pour en savoir plus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου