20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

23e congrès des néo-hellénistes des universités francophones (INaLCO, les 21, 22 et 23 mars 2013)

Chers Collègues,

le 23e congrès des néo-hellénistes des universités francophones sera accueilli à Paris, par la section de grec moderne de l’INaLCO, les 21, 22 et 23 mars 2013.

Le comité d’organisation, qui regroupe les enseignants-chercheurs de la section, propose de consacrer cette prochaine réunion à la question des élites. Vous trouverez ci-joint, en document attaché, un argumentaire ayant pour objectif de donner, à titre indicatif, quelques pistes de recherche.

Les propositions d’intervention (titre et résumé de 300 à 400 mots) doivent être envoyées avant le 15 juillet à l’adresse suivante :  
congres.neohellenistes.2013@gmail.com

Elles seront évaluées, de manière anonyme, par un comité scientifique constitué de collègues extérieurs à l’INaLCO. Les résultats de cette consultation seront communiqués aux intéressés dans la deuxième quinzaine de septembre 2012. Dans le même courrier, seront également données les premières indications pratiques concernant la manifestation.

Bien cordialement

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου