20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Διεθνές συνέδριο: LE PLURILINGUISME ET LE MONDE DU TRAVAIL

LE PLURILINGUISME ET LE MONDE DU TRAVAIL
Udine (Italie) colloque 25-26 octobre 2012
Date limite : 15 juin 2012Le Département de Langues et littératures étrangères et le Centre International sur le Plurilinguisme de l’Université d’Udine, en coopération avec le Do.Ri.F.–Université, organisent un colloque international sur le “Plurilinguisme dans le monde du travail”, qui aura lieu à Udine en Italie, les 25-26 octobre 2012. Ce colloque fait partie d’une initiative de type “itinérant” du Do.Ri.F., qui veut offrir une occasion de réflexion sur le rôle de l’interaction plurilingue dans le monde du travail.

La question du plurilinguisme, avec celle du pluriculturalisme, dans le monde du travail a souvent été analysée comme une cause de malentendus et de difficultés de gestion, et a donné lieu à l’apparition de la notion de “management interculturel”. Toutefois, le plurilinguisme est aussi à considérer comme un sujet d’étude important en tant qu’il constitue un enrichissement personnel et une ressource aussi bien professionnelle que socio-économique (voir à ce propos le colloque “Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe” organisé à Varsovie en Septembre 2011 par la présidence du Conseil européen).

Le problème des pratiques plurilingues interpelle différents professionnels et opérateurs, qui tentent par divers moyens de favoriser la communication entre les salariés de l’entreprise et entre l’entreprise et l’extérieur. Si d’un côté le phénomène de la migration a conduit à d’importants changements démographiques en Italie, en particulier dans le Nord-Est (voir les indicateurs démographiques Istat 2010 et 2011), de l’autre on ressent le besoin de plus en plus urgent pour les entreprises de communiquer avec les partenaires à l’étranger. L’émergence du “global English” ou “globish” est l’une des réponses à ces besoins de communication, et son usage se mêle à celui des langues locales. Cela soulève des questions pressantes sur la complexité de la dimension linguistico-culturelle dans le milieu du travail, notamment dans les activités où la communication et la coopération sont des facteurs importants, comme la gestion des ressources humaines, la gestion de la santé et de la sécurité, ou la communication avec les utilisateurs.

L’habilité à communiquer de façon efficace dans un contexte multilingue et multiculturel est cruciale et revêt parfois le caractère d’une urgence dramatique, par exemple dans les services socio-sanitaires. Le colloque sera organisé de la façon suivante : une conférence plénière de Georges Lüdi est prévue pour l’ouverture. Ensuite, pour chaque journée, on prévoit une table ronde, suivie des communications individuelles. Jeudi 25, une première table ronde sera consacrée à la communication plurilingue dans les entreprises, et interviendront, entre autres, IKEA Italia et Wärtsilä Italia. Vendredì 26, une deuxième table ronde réunira plusieurs responsables URP (Bureau des Relations avec les usagers) des diverses unités sanitaires de la région du Frioul Vénétie Julienne, pour discuter de la question de la communication plurilingue en milieu hospitalier. Pour les communications, il est prévu 20 minutes par intervenant, suivies de 10 minutes de discussion.

Les universitaires et professionnels intéressés par ces enjeux sont invités à soumettre une proposition de communication se rapportant principalement aux sujets suivants :
  • besoins et solutions terminologiques dans la communication plurilingue dans le monde du travail ;
  • opportunités et défis dans la “gestion plurilingue des ressources humaines” ;
  • aspects critiques et propositions relatifs à la qualité de la communication linguistico-culturelle dans les relations entre les services et leurs usagers.

Dates importantes :

Date limite de soumission : 15 juin 2012
Notification d’acceptation : 15 juillet 2012

Modalité de soumission :

Un résumé anonyme d’une page reprenant la problématique traitée, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats (maximum 600 mots, titre et références bibliographiques exclus) est à envoyer aux adresses suivantes: sonia.gerolimich@uniud.it et sara.vecchiato@uniud.it. Le texte du courriel devra contenir : prénom et nom de l’auteur (ou des auteurs), affiliation, adresse électronique. Les propositions de communication sont évaluées par un comité de sélection constitué d’experts internationaux. Sauf cas particuliers (résumé trop long, trop court ou inapproprié), chaque résumé sera envoyé à deux relecteurs. Les langues du colloque sont l’italien, le français et l’anglais. Une sélection des communications présentées au colloque seront publiées dans un volume collectif.

Comité d‘organisation :

Sonia Gerolimich, Sara Vecchiato (Université d’Udine)
Comité scientifique :
Marcel Burger (U. Lausanne), Sergio Cappello (U. Udine), Nadine Celotti (U. Trieste), Marina Chini (U.Pavia), Lucija Cok (U. Primorska), Michele De Gioia (U. Padova), June Eyckmans (Erasmushogeschool Brussel), Alexandre Duchêne (U. Freiburg), Enrica Galazzi (U. Cattolica del Sacro Cuore), Marie-Christine Jullion (U. Milano), Amr Ibrahim (U. Franche-Comté), Danielle Londei (U. Bologna), Carla Marcato (U. Udine), Claire Martinot (U. Paris Descartes), Eugene McKendry (Queen’s University Belfast), Rémy Porquier(U. Paris Ouest Nanterre La Défense), Silvana Schiavi Fachin (U. Udine), Miquel-Jordi Strubell Trueta (U.Oberta de Catalunya), Patrick Studer (U. Zürich), Glyn Williams (Bangor U.), Giorgio Ziffer (U. Udine).

Source : http://plurilinguismetravailudine.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου