20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Langue française, diversité culturelle et linguistique : cultures d’enseignement, cultures d’apprentissage


https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=fde85f3cb7&view=att&th=137c6f97959895a1&attid=0.0.9&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8sjBB0GG08_RRUf2d15PC_&sadet=1339129500405&sads=-O3Wh-_sijFVu_p90tqmeY8qU4E&sadssc=1

Madame, monsieur,

Pendant six ans, des chercheurs et des enseignants de vingt pays ont collaboré à une recherche intitulée Langue française, diversité culturelle et linguistique : cultures d’enseignement, cultures d’apprentissage, plus connue maintenant sous son acronyme CECA.

Cette recherche, menée sous l’égide de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) se donnait pour objectif, de savoir, au-delà des grands principes didactiques désormais massivement affirmés, ce qu’il en est des modalités locales, collectives et individuelles, d’appropriation du FLE/FLS en milieu institutionnel. Il s’agissait de connaître les traits constants de ces modalités au moyen d’une méthodologie originale et de tenter une véritable ethnologie de la classe de langue.

Aujourd’hui, la série Cultures d’enseignement, cultures d’apprentissage, coordonnée par Jean-Pierre Cuq, et publiée aux Presses universitaires de Grenoble, présente les principaux travaux issus de cette recherche.
Deux ouvrages sont actuellement disponibles. Le premier Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde donne une vue d’ensemble de la recherche. Le second Le français langue seconde en milieu scolaire français rend compte de la recherche menée en France. Un troisième titre Une semaine en classe en immersion française au Canada, véritable approche ethnographique pour la formation, concerne les travaux menés au Canada et sera disponible dès le mois de septembre 2012.
D’autres titres viendront enrichir la série qui constituera ainsi une somme inédite de connaissances sur la réalité des cultures d’enseignement et des cultures d’apprentissage d’une langue vivante, le français.

En pièce jointe, vous découvrirez une présentation de ces 3 titres : comité scientifique de recherche, quelques mots sur les auteurs et leur contenu, ainsi qu’une offre promotionnelle d’acquisition. Ce document est disponible au format papier sur simple demande de votre part.

Nous espérons que ces ouvrages répondront utilement à vos centres d’intérêt et restons à votre disposition pour tout complément d’information. Si vous estimez qu’ils peuvent intéressés des collègues de travail, enseignants, chercheurs, n’hésitez pas à transmettre cette offre auprès de votre réseau.

Avec tous nos remerciements et nos salutations les plus cordiales,


Sylvie Bigot
Responsable commerciale
Présidente du directoire
Membre DCF
PUG - Presses universitaires de Grenoble
5, Place Robert-Schuman
BP 1549
38025 Grenoble CEDEX 1
Tel 04 76 29 43 09
Consultez le livre du mois sur pug .fr:
Jean-Jacques Rousseau à Grenoble
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου