20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Συνέδριο: La linguistique de corpus à l’heure de la confrontation entre concepts, techniques et applications (14-15 Δεκεμβρίου 2012)

DEUXIÈME APPEL À COMMUNICATIONS
La linguistique de corpus à l’heure de la confrontation
entre concepts, techniques et applications
14-15 décembre 2012
Université Bordeaux 3 – EA 4195 TELEM – UMR 5263 CLLE-ERSSàB
https://sites.google.com/site/corpus2012bordeaux3/


Date limite de réception des propositions : 20 juin 2012
Langues de communication : français, anglais

Ce colloque sera centré autour de trois thèmes :
A. comment coder les éléments discursifs à l’écrit et à l’oral ? quelles convergences, quelles divergences dans le codage de l’écrit et de l’oral ?
Les logiciels d’annotation des corpus écrits sont déjà anciens et ils ne permettent pas toujours d’aboutir à un balisage robuste ; il reste donc un certain nombre de problèmes que l’on ne sait pas résoudre, tout en entrevoyant une solution (traitement du discours). L’annotation des corpus oraux est plus récente et pose encore de très nombreux problèmes : on peut parfois s’appuyer sur les solutions envisagées pour l’écrit parce que l’oral partage certaines propriétés avec l’écrit. Mais les dissemblances entre oral et écrit sont aussi très prégnantes : corrélation syntaxe / prosodie pour l’oral, cinétique de l’oral (l’oral se structure en se produisant), opposition oral monologal / oral dialogal, etc. Cela entraîne de grandes différences avec l’annotation de l’écrit. Nous nous confronterons à trois questions : comment traiter les phénomènes discursifs ? comment caractériser les convergences entre codage de l’écrit et codage de l’oral ? comment problématiser et caractériser la spécificité du codage de l’oral ?
B. coder la multimodalité : enjeux et défis.
Le codage des fichiers images et celui des vidéos présentent de nombreuses particularités. Si le son est a priori non parsable et donc rétif à l’emploi de XML, il conserve toutefois des points communs (chaîne linguistique, séquentialité, etc.). En revanche, l’image et l’image animée constituent des documents qui appellent surtout des métadonnées. Comment peut-on dès lors coder les vidéos ? Cette question en entraîne deux autres : comment coder les aspects iconiques de l’oral ? comment lier les codages des différents composants d’une vidéo ?
C. de la linguistique de corpus aux digital humanities.
La linguistique de corpus est de plus en plus confrontée à des champs connexes auxquels elle est de plus en plus appelée à participer. Le traitement de métadonnées l’expose à un parallélisme avec les grands projets portant sur les métadonnées (par exemple, le Dublin Core). Mais elle entre aussi dans l’élaboration des digital humanities, dans le fait que les Humanités ou SHS sont de plus en plus technologisées, ce qui appelle au moins deux questions : ces technologies agissent-elles sur les concepts des SHS ? comment ces technologies transforment-elles les procédures de traitement en SHS ? Dans ce cadre, nous devrons nous confronter aux questions suivantes. Comment la linguistique de corpus peut-elle jouer un rôle à ce niveau ? quelle part des digital humanities peut-elle assumer ? en quoi la TEI permet-elle d’articuler linguistique de corpus et digital humanities ?

Frais d’inscription :    universitaires extérieurs à l’université de Bordeaux : 30 €
    étudiants extérieurs à l’Université de Bordeaux : 20 €
    étudiants et personnels de l’Université de Bordeaux : gratuité
A compter du 1/10/2012 :    universitaires extérieurs à l’université de Bordeaux : 50 €
    étudiants extérieurs à l’Université de Bordeaux : 30 €

MODALITÉS DE SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION.

Envoyer deux fichiers au format pdf à l’adresse suivante :
colloque.corpus.bx3@gmail.com

Le premier fichier comportera le nom du ou des auteurs de la communication, le titre de la communication et le thème concerné (A, B ou C) du colloque.
Le second fichier comportera le titre de la communication, le thème du colloque concerné et un résumé de deux pages maximum comportant une bibliographie. Le(s) nom(s) du/des auteur(s) ne pourra/pourront apparaître dans ce fichier que dans la bibliographie.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Guy ACHARD-BAYLE (Univ. de Lorraine & CREM EA 3476), Philippe BLACHE (Aix-Marseille & LPL UMR 7309), Lou BURNARD (Oxford & TGE Adonis), Paul CAPPEAU (Poitiers & FoReLL EA 3816), Thierry CHANIER (Clermont 2 & LRL EA 999), Ray COOKE (Bordeaux – Victor Segalen), Cécile FABRE (Toulouse 2, CLLE-ERSS UMR 5263), Evelyne JACQUEY (Univ. de Lorraine & ATILF UMR 7118), Marie-Noëlle LAMY (Open University & CREET), Benoît LE BLANC (ENSC-IPB & UMR 5218), Damon MAYAFFRE (Nice-Sophia Antipolis & BCL UMR 7320), Sylvie MELLET (Nice-Sophia Antipolis & BCL UMR 7320), Lorenza MONDADA (Bâle & ICAR UMR 5191), Sophie ROSSET (LIMSI UPR 3251), Véronique TRAVERSO (ICAR UMR 5191), Agnès TUTIN (Grenoble 3 & LIDILEM EA 609), Jean-Marie VIPREY (Univ. de Franche-Comté & ELLIADD EA 4661)

COMITÉ D’ORGANISATION
Sandrine AGUERRE, Sandra AUGENDRE, Jean-Luc BERGEY, Gilles BOYÉ, Jean-Sébastien BRILLEAUD, Marie-Odile HIDDEN, Anna KUPŚĆ, Catherine MATHON, NGUYEN Van Toan, Christelle ROUET-DELARUE, Henri PORTINE

CALENDRIER
Mi-juin : ouverture des inscriptions au colloque
20 juin : date limite de réception des propositions de communication
15 septembre : envoi des réponses aux auteurs des propositions
14 & 15 décembre : colloque

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου