20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Matinée littéraire (Ouverte à tous les professeurs de français)


             ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE
                DES PALMES ACADEMIQUES 
               Section hellénique
                                                                                                                                                                                         

Matinée littéraire
(Ouverte à tous les professeurs de français)La section hellénique de l’AMOPA et le Service des Examens et des Certifications de l’Institut Français de Grèce auront le plaisir de vous accueillir :

le samedi  23  juin  2012 à l' auditorium de l'Institut Français de Grèce
de 10h00 à 13h00

Au programme :

  1. André Gide, l’auteur et son œuvre : Conférence de Nicolas Christodoulou.

  1. André Gide : La symphonie pastorale. Genèse, structure, intertexte. : Conférence de Frank Lestringant, professeur à l’Université de Paris – Sorbonne. Invité d’honneur.

  1. Roger Martin du Gard : Présentation de la trilogie : Les Thibault.
Conférence du traducteur de la trilogie Georges Nikas, en présence de la secrétaire générale de l’Association des amis de l’auteur, Mme Charlotte Andrieux

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου