20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

20e Fonds francophone des inforoutes : 9 projets retenus


  Réuni le 13 juillet, le Comité de sélection du Fonds francophone des inforoutes a retenu 9 projets dédiés à la production de contenus et/ou d’applications francophones numériques, pour un montant global de près de 932 522 euros. 93 projets, proposés par des partenaires issus d’une quarantaine de pays francophones, ont fait l’objet d’une demande de contribution financière dans le cadre de ce 20e appel lancé le 21 juillet 2011 et clôturé le 16 mars 2012. Outre les projets retenus pour financement, 4 sont en attente de décision finale du Comité et 10 autres ont été reportés pour compléments d’information dans le cadre du prochain appel.

> Résultats du 20e Fonds francophone des inforoutes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου