20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

METHODOLOGIE DU E-LEARNING

La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) a conçu un guide « Méthodologies du e-learning » qui vise à aider les professionnels impliqués dans la conception et le développement de projets et de produits e-learning. Le guide passe en revue les concepts de base du e-learning en mettant l'accent sur la formation des adultes et examine les diverses activités et rôles nécessaires pour developer un projet e-learning. Le guide propose des méthodes et des conseils pour créer des contenus interactifs et faciliter l'apprentissage en ligne, et présente certaines des technologies utilisées pour créer et diffuser des formations numériques.

Version PDF disponible en ligne :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου