20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Professeur en Didactique du Français langue seconde

Date limite : 28 janvier 2013


Le département de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval, Québec, Canada, sollicite des candidatures pour un poste de professeur en didactique du français langue seconde (FLS), dont l’entrée en fonction serait le 1er juin 2013. Les candidats devraient posséder, ou être sur le point d’obtenir, un doctorat en linguistique appliquée, en sciences de l’éducation, avec spécialisation en didactique du FLS, ou dans un domaine connexe.

Les candidats seront sélectionnés sur leur dossier de recherche, leurs publications en didactique du FLS et leur expérience de l’enseignement en didactique du FLS en milieu universitaire. La compétence en français, oral et écrit, d’un niveau approchant celui d’un locuteur natif est requise. Une expérience de l’enseignement du FLS au primaire ou au secondaire, détenir un brevet d’enseignement ou la familiarité avec le système scolaire québécois sont des atouts majeurs. En tant que professeur régulier, le candidat sélectionné devra enseigner en didactique du FLS et superviser des étudiants à tous les cycles et réaliser de la recherche en didactique du FLS.

La date limite pour soumettre une candidature est le 28 janvier 2013. Pour une description de poste détaillée voir : http://www.lli.ulaval.ca/le-departement/offres-demploi/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου