20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

École française d’Athènes Manifestations scientifiques 09 - 13 décembre 2013 Επιστημονικές εκδηλώσεις 09 – 13 Δεκεμβρίου 2013

Mercredi 11 décembre – Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου


Séminaire «Littérature et politique» - Programme « Athènes – Paris 1945-1975 »
(en partenariat avec le Département des recherches néohelléniques de la Fondation nationale de la recherche scientifique grecque)

Σεμινάριο Λογοτεχνία και πολιτική - Πρόγραμμα  «Αθήνα – Παρίσι 1945-1975»
(σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών)


Titos PATRIKIOS
 
Un poète grec à Paris

***

Τίτος  ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Ένας Έλληνας ποιητής στο Παρίσι
Salle des conférences de l’École française d’Athènes – 19h
Αίθουσα διαλέξεων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών – 7 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου