20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

APPEL À CANDIDATURES, UNIVERSITÉ PARIS 8, PROFESSEUR DE LINGUISTIQUE AVEC PROFIL "LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET LINGUISTIQUE GÉNÉRALE"

APPEL À CANDIDATURES, UNIVERSITÉ PARIS 8, PROFESSEUR
DE LINGUISTIQUE AVEC PROFIL "LINGUISTIQUE FRANÇAISE
ET LINGUISTIQUE GÉNÉRALE"

Date limite: 1er avril 2014

L'Université Paris 8 recrute pour entrée en fonction à la rentrée 2014 un professeur de Linguistique avec profil "Linguistique française et linguistique générale" qui sera rattaché à l'UFR SDL de l'Université Paris 8 (http://www.ufr-sdl.univ-paris8.fr/) et au laboratoire SFL, UMR 7023 (http://www.umr7023.cnrs.fr/).
Le candidat devra avoir une formation en linguistique formelle. Il devra faire état de publications scientifiques reconnues dans ce domaine. Il devra en outre démontrer sa capacité à mettre en relation les théories linguistiques et les diverses problématiques touchant à la linguistique du français, de ses propriétés grammaticales à l’analyse des faits de variation.
Le recrutement sera ouvert du 27 février au 1er avril : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp


ATTENTION


Pour les candidats étrangers, la qualification par le CNU n'est plus obligatoire, mais mais il convient de cocher sur Antares "recrutement étranger"
Pour toute information, contacter Sophie Wauquier (sophie.wauquier@orange.fr) ou Léa Nash
(lnleanash@gmail.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου