20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Appel à candidature - Bourse post-doctorale (Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation)

Le candidat sera intégré dans l'équipe Gestepro du Laboratoire ADEF Unité de recherche EA 4671 (Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation) de l'Université d'Aix-Marseille (AMU). Elle/il participera à la recherche liée à la compréhension des processus d'enseignement et d'apprentissage dans les domaines de la science et de la technologie. Elle/il mènera des recherches pour évaluer l'efficacité de ces processus et les organisations dans lesquelles elles se développent.

La personne choisie doit avoir un doctorat (ou l'équivalent d’un doctorat) dans l'éducation avec un intérêt particulier pour les sciences et/ou l'éducation technologique. L’appel d’offre est ouvert du 4 avril au 11 mai 2014. Pour plus d'informations (en anglais).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου