20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Μετά από δύο χρόνια, η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε 11 Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας ελληνικών ΑΕΙ με ομόλογά τους της Γαλλίας

Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια, κι αφού η χώρα μας εκτέθηκε διεθνώς λόγω της αδικαιολόγητης καθυστερήσεως, η Υπουργός Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοπούλου υπέγραψε και δημοσίευσε στο ΦΕΚ της 22ης Αυγούστου 2011 έντεκα (11) Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας (ΕΠΣ) ελληνικών ΑΕΙ με ομόλογά τους της Γαλλίας. 

Με τη δημοσίευση αυτών των ΕΠΣ στο ΦΕΚ, δικαιώνεται μακρόχρονη προσπάθεια Ελλήνων ακαδημαϊκών δασκάλων οι οποίοι, παρά τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας και παρ' όλη την τάση των ελληνικών ΑΕΙ για εσωστρέφεια, προώθησαν, πολλές φορές καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα εξ ιδίων, προγράμματα συνεργασίας με πανεπιστήμια της Γαλλίας. Πρόθεσή τους, στο πλαίσιο των ΕΠΣ, ήταν και παραμένει να προωθήσουν την παραγωγή νέας γνώσης μέσω του θεσμού των διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη (coturelles de thèses).

Οι πρωτοβουλίες αυτές των Ελλήνων ακαδημαϊκών δασκάλων, οι οποίοι άσκησαν ασφυκτική πίεση προς το Υπουργείο, αποδεικνύουν ότι στα ελληνικά ΑΕΙ υπάρχει μεγάλος αριθμός διδασκόντων και φοιτητών που επιλέγουν συνειδητά τη γαλλική γλώσσα ως γλώσσα παραγωγής νέας γνώσης. Τα δεδομένα αυτά θα έπρεπε να προβληματίσουν σοβαρά τους ιθύνοντες που ασχολούνται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα στην Ελλάδα, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η αγγλική γλώσσα πρέπει να αποτελεί μονόδρομο στις στρατηγικές επιλογές των ελληνικών ΑΕΙ και των ελληνικών ερευνητικών κέντρων.

Μιχάλης Πολίτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ
"Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου