20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Master conjoint franco-hellénique "Sciences de la Traduction - Traductologie et Sciences cognitives": photos (2003 - 2011)

Pirée, avril 2004 (Michel Politis et Christine Durieux)

A Corfou (mars 2004)

A Beyrouth 2005 (Colloque sous l'égide le l'AUF)

A Beyrouth 2005 (Colloque sous l'égide le l'AUF)

Pirée, avril 2004

Corfou, enseignants et étudiants

Corfou, enseignants et étudiants

Caen, enseignants et étudiants

2004, excursion à Delphes
Caen, enseignants et étudiants
L'entrée du campus de l'Université de Caen
Maison de la Recherche en Sciences Humaines


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου