20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Εκδήλωση της Πρεσβείας του Καναδά

The Embassy of Canada

in collaboration with

Modern Times Publications and Chroma Musika Canada

have the pleasure to invite you to the presentation of the children's book-CD


The Magic Recorder


a unique transatlantic partnership

on Wednesday, September 7  at 13:00

at Dimitris Horn Theatre, 10 Amerikis Street 
L'Ambassade du Canada

en collaboration avec

la Maison d'edition Modern Times et Chroma Musika Canada

ont le plaisir de vous inviter

à la présentation du livre-CD


La flûte à bec enchantée


une collaboration transatlantique

mercredi, le 7 septembre à 13h00

au Théâtre Dimitris Horn, 10 rue Amerikis
Zoe DelibasisPublic Affairs Officer (Political/media/culture) | Agent des affaires publiques (Rélations politiques/médias/culture)

Embassy of Canada | Ambassade du Canada
zoe.delibasis@international.gc.ca
T: +30 210 727 3250 (cell: +30 6936 173 569)
F: +30 210 727 3460
4, rue Ioannou Ghennadiou St., 115 21  Athens/Athènes, Greece/ Grèce

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου