20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Refondation du Réseau LTT (RÉSEAU LEXICOLOGIE, TERMINOLOGIE, TRADUCTION) : statuts et adhésion

La version finale et officielle des statuts du RÉSEAU LEXICOLOGIE, TERMINOLOGIE, TRADUCTION, association internationale sans but lucratif est en ligne et peut être consultée sur
http://www.ltt.auf.org/rubrique.php3?id_rubrique=185
Les modalités d'adhésion au Réseau LTT et les formulaires nécessaires sont disponibles à la même adresse.

Pour rappel : Les membres de l’ancien réseau de chercheurs de lexicologie, terminologie, traduction de l’Agence universitaire de la Francophonie peuvent acquérir d’office la qualité de membres adhérents. (art. 6 des Statuts).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου